هنر همچون یک نیرو

2,000,000 ریال

هنر همچون یک نیرو

دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر آرش حیدری

فهم هنر همچون منطق بازنمایی و یا امری روبنایی منطق نیرو بودن هنر را در پرانتز می‌گذارد و آن را به امری اعتباری و عَرَضی بدل می‌کند. اگر هنر را نه همچون بازنمایی یا عَرَض که همچون نیرو بفهمیم آنگاه کنشگری نوپدید در میدان تاریخ  را رؤیت‌پذیر خواهیم کرد که شکل بندی تاریخ‌نویسی را دگرگون می‌کند. از این منظر هنر در کنار فلسفه و اندیشه عامیلت دارد و لزوماً بازتاب آیینه‌ای، زیربنا، مفهوم و… نیست. هنر یک هستیِ درون‌ماندگار و واجد خودمختاری نسبی است که در صحنۀ روابط اجتماعی مداخله دارد و از این رو هنر همواره قسمی سیاست است. در این معنا هنر را همچون قسمی کنش گفتمانی می‌توان فهم کرد که به مثابۀ نیرویی در کنار نیروهای دیگر قرار دارد و در تصادم‌ها، تلاقی‌ها و تضاد‌ها وارد می‌شود. از این حیث هنر در عین اینکه تاریخ متفاوت خود همچون نیرو را می‌سازد، در صحنۀ تاریخ‌های دیگر نیز مدخلیت دارد. در این دوره تلاش خواهیم کرد این مسئله را وابکاویم که اگر هنر را همچون نیرو و نه همچون بازنمایی، بازتاب یا عَرَض بفهمی چگونه باید هنر را مفهوم‌پردازی کنیم؟

2 جلسه / حدود 5 ساعت

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی