فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه شناسی هنر

3,600,000 ریال

فرم اجتماعی هنر: جستاري در جامعه شناسي هنر

دپارتمان علوم انسانی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر آرش حیدری

فهم زيبايي شناسي و هنر، همچون يك محصول اجتماعي-تاريخي، بنيان رويكردها و نظريه هاي مختلف در جامعه شناسي هنر است.

از ديگر سو، خودِ فرم اجتماعي نيز، آنچنان كه زيمل به ما مي آموزد، خصلتي
زيبايي شناختي دارد. به عبارت ديگر، نه فقط فرم اجتماعي هنر، كه هنرِ فرمِ اجتماعي نيز مسئله اي است بس مهم در جامعه شناسي هنر.

در اين درسگفتار تلاش شده است تا از يك سو منطق اجتماعي فرم هنري مورد بررسي قرار گيرد؛ و از ديگر سو، بر خودِ هنر همچون نيرويي اجتماعي تأكيد گردد.

به اين ترتيب، در پي آنيم تا نخست نشان دهيم كه هنر چه نسبتي با شكل بندي هاي اجتماعي-تاريخي دارد؛ و دوم اين كه چگونه هنر همچون محصولي اجتماعي-تاريخي بدل به قلمرويي نسبتاً خودمختار مي شود كه بر حيات اجتماعي- تاريخي تأثيرگذار است.

 

5 جلسه / حدود 9 ساعت

 

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

 

 دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.