دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

 

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه برگزارکننده کلاس‌های آزاد در حوزه‌های فلسفه غرب،
فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر و فلسفه معاصر است.

 

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید.

 

استاد بهنام اکبری

فلسفه قرون وسطی

 

 

استاد مهدی انصاری

پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم

 

استاد اسماعیل بنی‌اردلان

معرفت‌شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای  سنت ایرانی-اسلامی

 

استاد کاوه بهبهانی

برهان اتاقِ چینی و منتقدانش (فلسفۀ ذهنِ جان سرل)

 

استاد عبدالحسن پیروز

نیچه؛ زیبایی‌شناسی قدرت

 

استاد فؤاد حبیبی

لحظۀ ماکیاولین؛ سپیده‌دمان فلسفۀ مقاومت

خوانشی دیگر از «شهریار» ماکیاولی

 

 

استاد سید مسعود حسینی

1- فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم: کانت

2- فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم: فیشته و شلینگ

3- فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم: هگل

قرائت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل (1): پیشگفتار

 

استاد امیرحسین ساکت

فلسفه یونان (2) ارسطو و فلسفه مابعد ارسطویی

 

استاد ابراهیم صفابخش

تفسیر گفتار، تاریخ و حقیقت در اندیشه فوکو از طریق گشت زبانی

 

استاد محمد ضیمران

فلسفۀ هنر مدرن

دودمان‌پژوهی هنر و زیبایی در آراء فوکو، دریدا، لاکان و کریستوا

 

 

استاد مسعود علیا

درآمدی بر زیبایی‌شناسی طبیعت

هنر و دیگری به روایت باختین

فلسفۀ هنر هایدگر (متن‌خوانی رسالۀ سرآغاز کار هنری)

بدن و تجربۀ زیبایی‌شناختی؛ روایتی پدیدارشناسانه

هنر و روایت در فلسفۀ هانا آرنت

هنر و جهان‌های ممکن

پدیدارشناسی هنر؛ مولفه‌ها و افق‌ها

درآمدی بر پدیدارشناسی شعر

پدیدارشناسی لمس در تجربۀ زیبایی‌شناختی

اُدیسۀ اروس (کارگاه متن‌خوانی «مهمانی» افلاطون)

پدیدارشناسی عمل به روایت آرنت

“زیبا دشوار است”؛ متن خوانی هیپیاس بزرگ

 

 

استاد امیر مازیار

فلسفۀ کانت: معرفت‌شناسی و اخلاق

زیبایی‌شناسی از منظر کانت

هنر و استعاره (از ارسطو تا ریکور)

گادامر؛ هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی

خیال در فلسفۀ ابن سینا

1- فلسفۀ کانت: متن‌خوانی نقدِ عقل محض

2- فلسفۀ کانت: استتیک استعلایی در فلسفۀ کانت؛ زمان و مکان

3- فلسفۀ کانت: مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفۀ کانت

4- فلسفۀ کانت: استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 1)

5- فلسفۀ کانت: استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 2)

6- فلسفه کانت: شماتیسم (شاکله‌سازی) در نقد عقل محض

8- فلسفۀ کانت: جوهر و علت در فلسفۀ کانت

9- فلسفۀ کانت: اصول موضوعه تفکر تجربی در فلسفۀ کانت

10- فلسفۀ کانت: نومن و فنومن (شی فی نفسه و پدیدار) در فلسفۀ کانت

11- فلسفۀ کانت: دیالکتیک استعلایی (مفهوم عقل نزد کانت)

12- فلسفۀ کانت: نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی

13- فلسفه کانت: تعارضات عقل محض نزد کانت

14- فلسفه کانت: حل تعارضات جهان شناختی عقل محض (1)

15- فلسفه کانت: حل تعارضات جهان شناختی عقل محض (2)

فلسفه اسلامی

استاد سید شاهین محسنی

فلسفۀ موسیقی: مسائل بنیادین

زیبایی‌شناسی فرگشتی

 

استاد سید جمال الدین میر شرف الدین

فلسفه یونان از آغاز تا افلاطون

استاد مریم نصر اصفهانی

فلسفه اخلاق فمینیستی؛ اخلاق پرواداری

 

استاد گلنار نریمانی

زیبایی‌شناسی امر والا؛ از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن 18

 

استاد میلاد نوری

اندیشۀ فلسفی در عالم اسلام

روایت پدیدارشناسانه حکمت اشراق

خوانش اخلاق ارسطو؛ تمهیدات

خوانش اخلاق ارسطو؛ خوبی‌های اخلاقی

 

 

استاد هانی اشرفی

زبان و معنای شعر نزد هایدگر متأخر

 

استاد مرتضی مردیها

صراط مستقیم (علم، هنر، اخلاق و زندگی)

 

صدا نت