برنامه کلاس‌های آزاد آکادمی شمسه

برنامه آموزشی کلاس ‌‌های آزاد تخصصی هنر و علوم انسانی
مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

برنامه کلاس های آزاد شمسه در دپارتمان های مختلف برای ترم بهار 1403به شرح زیر می‌باشد.

 

 

سرفصل برنامه کلاس های آزاد مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

 

جریان‌های روشنفکری ایرانی و هویت ملی: چالش‌ها، ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌ها تا انقلاب اسلامی ( دپارتمان مطالعات بینارشته ای آکادمی شمسه)

  • جلسه اول: تعریف روشنفکری، پیشینه کلمه روشنفکری (intellectual) در جهان، تاریخ روشنفکری در جهان
  • جلسه دوم: پیشینه روشنفکری در ایران، ریشه‌های روشنفکری در عهد قاجار، مطبوعات، نهضت ترجمه و روشنفکری دوران قاجار تا انقلاب مشروطه
  • جلسه سوم: انقلاب مشروطه و روشنفکری، ویژگی‌های روشنفکری ایرانی در دوران پسین قاجار، اقلیت‌های دینی و روشنفکری
  • جلسه چهارم: روشنفکری ایرانی و ملی‌گرایی، روشنفکری در عصر رضا شاه، سکولاریسم و روشنفکری، روشنفکری ملی و اقوام
  • جلسه پنجم: نهضت ملی شدن نفت، تقابل روشنفکری حکومتی و غیرحکومتی، روشنفکری چپ و روشنفکری اسلامی در نسبت با هویت ملی
  • جلسه ششم: روشنفکری و جنبش‌های زنان، گروه‌های روشنفکری و تلقی‌ها از هویت زنانه در فرهنگ ایرانی

 


لینک ثبت نام در کلاس جریان های روشنفکری ایرانی و هویت ملی


 

نظریه بازی‌ها در روانکاوی( دپارتمان روانکاوی آکادمی شمسه)

در بازی‌هایی که مجموع آن‌ها صفر است، اطلاعات کامل است و گفتگو بین بازیکنان مد نظر نیست، زیرا استراتژی‌ها به‌طور مستقل از آن‌ها وجود دارند.

در مقابل، در چارچوب یک بازی استراتژیک، تمام احتمالات و اطلاعات در مورد بلوف در پیش‌بینی استراتژی مدنظر قرار می‌گیرد. فروید اعلام می‌کند که ناخودآگاه، درباره حقیقت سرکوب شدهِ میل دروغ  می‌گوید.

بنابراین، به نظر لکان، حقیقت ناخودآگاه نه در مقاومت یا دقت، بلکه در سوءتفاهم، لغزش‌های گفتاری و جناس‌ها جست‌وجو می‌شود.

از این دیدگاه، نظریه بازی‌ها توجه لکان را به خود جلب کرد و او از طریق یک بازی استراتژیک، ما را با زمان منطقی، اتوماتیسم تکرار، و الگوی دیالکتیک بین الاذهانی آشنا می‌کند.

در این دوره، تلاش خواهیم کرد به حقیقت ناخودآگاه از منظر نظریه بازی‌ها پرداخته شود.

 


لینک ثبت نام در کلاس نظریه بازی ها در روانکاوی


استیتمنت نویسی ( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه)

در امتداد کارگاه نوشتن در هنر بنا داریم به مبحث نگارش استیتمنت یا گزاره هنرمند بپردازیم.

در این دوره چهار جلسه‌ای، ابتدا به تعاریف کلی استیتمنت و انواع آن پرداخته و نمونه‌هایی از گزاره‌های هنرمندان و کیوریتورها را بررسی می‌کنیم. سپس نوشتن آن را بر مبنای یک مجموعه یا پروژه تمرین خواهیم کرد.

روند کلی به گونه‌ای خواهد بود که هنرجویان نحوه‌ بیان ایده، توصیف فرمی و مفهومی و چگونگی فرایند کار خود را یافته و متن خود را بنویسند؛ این تمرین در راستای نوشتن از چرایی و چگونگی و چیستی کار بر مبنای اصول اولیه نگارش گزاره هنرمند انجام می‌شود؛ شفافیت و کوتاه بودن ویژگی اصلی چنین متونی است. البته از آنجایی که در موارد خاص، همچون پروژه‌های پژوهش محور، ممکن است شیوه نگارش تغییر کند، در صورت نیاز نگارش گزاره‌هایی فراتر از این حدود را نیز تمرین خواهیم کرد.

 


لینک ثبت نام در کلاس استیتمنت نویسی


 

صدا نت