کلاس های کنکور دکتری هنر و فلسفه 1403

برنامه کلاس های نکته و تست کنکور دکتری هنر آکادمی شمسه 1403

 

 

 • برنامه ­ای که آکادمی شمسه برای­ کلاس‌­های نکته و تست دکتری هنر ­در نظر گرفته است، شامل موارد زیر­می‌­باشد:
 1. مرور کلی مباحث و جمع بندی نهایی مطالب
 2. تجزیه، تحلیل و آنالیز سوالات سال های گذشته
 3. برنامه ریزی برای مرور نکات طلایی
 4. نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون
 5.  نحوه انتخاب گزینه صحیح
 • دانشجویانی که در 3 درس یا بیشتر از کلاس های نکته و تست کنکور دکتری تخصصی هنر ثبت نام کنند، می توانند در یک جلسه کلاس رفع اشکال کلی مباحث تخصصی که به صورت آزمون شبیه سازی کنکور دکتری هنر است و توسط دکتر علی صابونچی (رتبه 1 کنکور دکتری هنر سال 98) در روز پنج شنبه 12 بهمن ماه ساعت 10 لغایت 14 برگزار می‌شود، به صورت رایگان شرکت نمایند.
 • (هزینه این کلاس به صورت جدا گانه 500 هزار تومان می باشد).

 

 • تمامی جزوات نکته و تست به صورت رایگان در اختیار دانشجویان ثبت نامی قرار می گیرد و برایتان ارسال می‌شود.

 

آنالیز سوالات کنکور دکتری رشته پژوهش هنر

آنالیز سوالات کنکور دکتری 1402 کد رشته 2504 (پژوهش هنر)

شماره سوال

منبع

1
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 318، پاسخ سوال 659
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست  مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی؛ زیبایی‌شناسی ایرانی / دکتر علی صابونچی
2
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کلاس مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی/ دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 18، پاسخ سوال 100
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 116، پاسخ سوال 100
3
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 66، پاسخ سوال 683
 • مبحث مطرح شده در کلاس مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی؛ سقراط، افلاطون و ارسطو / دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
 • مبحث مطرح شده در کتاب هنر از دریچه نظریه، صفحه 136
4
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 113، نکته 11
5
6
7
8
 • مبحث مطرح شده در کلاس خط و خوشنویسی / استاد سیاوش میرزایی مهر
9
10
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 67، نکته 1316
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 61، نکته 1165
11
 • مبحث مطرح شده در کلاس  مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی /  دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
12
13
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 72، نکته 1443
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 76، نکته 1527
14
15
16
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده درجزوه و کلاس نکته و تست تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کلاس هنر مدرن / استاد سیاوش میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کتاب هنر از دریچه نظریه، صفحه 284، زیرنویس
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 256، پاسخ سوال 478
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 71، نکته 1417
17
 • مبحث مطرح شده در کتاب هنر از دریچه نظریه، صفحه 294
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 76، نکته 1545
 • مبحث مطرح شده در کلاس  مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی ؛ فرمالیسم / دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
18
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 238، پاسخ سوال 431
 • مبحث مطرح شده در جزوه اسطوره شناسی تطبیقی، صفحه 34 مبحث مطرح شده در کلاس مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی / دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
19
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
20
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
21
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
22
23
24
25
26
27
28
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
29
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
30
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
31
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 107، پاسخ سوال 72
 • مبحث مطرح شده در کلاس  مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی؛ شالوده‌شکنی و پست‌مدرنیسم / دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
 • مبحث مطرح شده در کتاب هنر از دریچه نظریه، صفحه 456
32
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
33
34
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر

 

35
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
36
37
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 24، سوال 175
38
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 14، نکته 102
39
 • مبحث مطرح شده در کتاب هنر از دریچه نظریه، صفحه261
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 143، نکته 269
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی ؛ بخش اول سوال شماره 36 / دکتر علی صابونچی
40
41
42
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 261، پاسخ سوال 499
 • مبحث مطرح شده در کتاب چهارهزار نکته، صفحه 24، نکته 336
 • مبحث مطرح شده در مجموعه تصاویر آزمون شبیه‌سازی ؛ معماری ایران؛ بناهای دوره ترکمانان / دکتر علی صابونچی
43
44
 • مبحث مطرح شده در مجموعه تصاویر آزمون شبیه‌سازی؛ هنر و تمدن اسلامی؛ تیموریان هند / دکتر علی صابونچی
45
46
47
48
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
49
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
50
51
 • مبحث مطرح شده در آزمون دوم دکتری ؛ سوال شماره 88 / دکتر علی صابونچی
52
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
53
54
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
55
56
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 230، پاسخ سوال 409
57
58
 • مبحث مطرح شده در جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
59
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 167، پاسخ سوال 222
60
61
62
63
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
 • مبحث مطرح شده در آزمون شبیه سازی / سوال شماره 37 / دکتر علی صابونچی
64
65
66
 • جزوه اسطوره شناسی تطبیقی، صفحه 34
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی؛ بخش دوم سوال شماره 81/ دکتر علی صابونچی
67
 • مبحث مطرح شده در کلاس تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی؛  دکتر علی اصغر میرزایی مهر
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست و جزوه تاریخ هنر ایران و جهان و هنر و تمدن اسلامی / استاد احمد رستمعلی
68
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 238، پاسخ سوال 433
69
70
71
72
 • مبحث مطرح شده در کتاب دکتری هنر، صفحه 83، پاسخ سوال 24
73
74
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی ؛ بخش دوم سوال شماره 46/ دکتر علی صابونچی
75
 • مبحث مطرح شده در جزوه اسطوره شناسی تطبیقی، صفحه 34
 • مبحث مطرح شده در کلاس نکته و تست مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی  ؛ بخش دوم سوال شماره 88 / دکتر علی صابونچی
76
77
78
79
 • مبحث مطرح شده در کلاس  مبانی نظری هنر و حکمت هنر اسلامی  / دکتر مهدی انصاری و دکتر علی صابونچی
80

در مجموع کلاس­‌ها، آزمون­‌های آزمایشی و منابع معرفی شده در جلسات مشاوره آکادمی شمسه حدود 55 درصد از سوالات تخصصی کنکور دکتری هنر 1402 را به طور مستقیم و کامل پوشش داده است.

 

 

آنالیز سوالات کنکور دکتری رشته فلسفه

آنالیز سوالات کنکور دکتری 1402 کد رشته 2136 (فلسفه)

شماره سوال

منبع

1
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
2
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
3
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
4
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
5
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
6
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
7
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
8
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
9
 • مبحث مطرح شده در کلاس منطق/ دکتر شاهین محسنی
10
11
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
12
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
13
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
14
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
15
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
16
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
17
18
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
19
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
20
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
21
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
22
23
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
24
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
25
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
26
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
27
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
28
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
29
30
31
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
32
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
33
34
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
35
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
36
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
37
38
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
39
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
40
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
41
42
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
43
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
44
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
45
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
46
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
47
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
48
49
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
50
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
51
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
52
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
53
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
54
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
55
56
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه غرب/ دکتر وحید غلامی پور فرد
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
67
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
68
69
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
70
71
72
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
73
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
74
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
75
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
76
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
77
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
78
79
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی
80
 • مبحث مطرح شده در کلاس فلسفه اسلامی/ دکتر شاهین محسنی

در مجموع کلاس‌­ها، آزمون­‌های آزمایشی و منابع معرفی شده در جلسات مشاوره آکادمی شمسه حدود 75 درصد از سوالات تخصصی کنکور دکتری فلسفه 1402 را به طور مستقیم و کامل پوشش داده است.

 

مطالب مرتبط

ویدیوهای آموزشی

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *