دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (4) دکارت: آغاز فلسفۀ مدرن

600,000 ریال

دوره انتقادي تاریخ فلسفه غرب (4) دکارت: آغاز فلسفۀ مدرن

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر محمد مهدی اردبیلی

این درسگفتار، به عنوان چهارمین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به فلسفۀ دکارت می‌پردازد.

اگر با تکیه بر اجماع موجود، رُنه دکارت را نخستین فیلسوف مدرن بدانیم، بلافاصله این پرسش مطرح می ‌شود که چه چیزی او را شایستۀ چنین عنوان برجسته‌ای کرده است؟

به بیان دیگر، او چه نظر انقلابی‌ای را مطرح کرد که پیش از او گفته نشده بود؟ و آیا نمی‌توان در این معنا، واکاوی اندیشه ‌های دکارت را شرط امکان فهم کلیتِ فلسفۀ مدرن دانست؟
دورۀ آموزشی “دکارت: آغاز فلسفۀ مدرن”، کوششی است برای ترسیم طرحی کلی از فلسفۀ دکارت با تکیه بر مهمترین اثر او، یعنی کتابِ تأملات در فلسفه اولی.

در نتیجه، این دوره با بازخوانیِ گزینشی-تفسیریِ کتاب تأملات و نیز ارجاع به سایر آثار او و شارحانش، کوشیده است تا طرحی کلی و در عین حال موجز و نقادانه از فلسفۀ دکارت در مقام بنیان‌گذار “ایدۀ مدرن” ترسیم کند.

4 جلسه / حدود 6 ساعت

جهت دسترسی رایگان به این درسگفتار روی لینک زیر کلیک نمایید.

ناموجود