دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (1) ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط

600,000 ریال

دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب: ظهور لوگوس یونانی: فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر محمدمهدی اردبیلی

این دوره، به عنوان نخستین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب، به ظهور فلسفه در یونان باستان می‌پردازد و ریشه‌های آن را حتی تا آثار اسطوره‌ای و ادبی (هومر و هزیود)، و نیز رویدادهای سیاسی و دینی ردیابی می‌کند.

هدف از این ترم، ارائۀ طرحی حتی‌الامکان منسجم از حدود چهار قرن ماجرای تکوین عقل یونانی تا پیش از فلسفۀ افلاطون است. در نتیجه، موضوع بحث آن، از بررسی مقدماتی نظرات متفکرانی همچون طالس، آناکسیماندر و آناکسیمانس، فیثاغورس، هراکلیتس، پارمنیدس، امپدوکلس، آناکساگوراس، دموکریتوس و غیره آغاز شده و تا نبرد سقراط با سوفطاییان ادامه می‌یابد. همچنین از آنجا که این ترم بخشی از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفۀ غرب است، به نحوی صورت‌بندی شده‌است که بتواند از حیث نظری، همچون مبنایی برای کل دورۀ تاریخ فلسفۀ غرب عمل کند.

6 جلسه / حدود 9 ساعت

جهت دسترسی رایگان به این درسگفتار روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب

ناموجود