تخفیف!

اسطوره شناسی؛ آفرینش و شهریاری

25,600,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/11/24
تاریخ شروع
1402/11/26
استاد
اساتید مدرسه اسطوره شناسی

مدرسه عالی اسطوره شناسی

عنوان دوره: «اسطوره شناسی؛ آفرینش و شهریاری »

زیر نظر: دکتر بهمن نامورمطلق

 

مشاهده برنامه کامل و جزئیات دوره