فقر و نابرابری

7,000,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/03/04
تاریخ شروع
1403/03/06
استاد
دکتر کوثر کریمی پور

دوره جامع مفاهیم بنیادین جامعه شناسی (1)

فقر و نابرابری

مدرس : دکتر کوثر کریمی پور

یکشنبه ها: ساعت 17:30 الی 20

حضوری / آنلاین / آفلاین

جلسه نخست

  • پایش فقر

فقر مطلق، شدید، فقر نسبی و چندبعدی

تغییرات فقر و نابرابری در چهار دهۀ اخیر

جلسه دوم

  • بازیگران حوزۀ فقر

تاریخچۀ نهادهای دولتی و فرادولتی مرتبط با فقر و محرومیت‌زدایی

فرآیندهای بازتولید ناکارآمدی نهادها

سازوکار مشارکت جوامع محلی در کاهش فقر

جلسه سوم

  • منابع فقرزدایی

آیا فقر ناشی از کمبود منابع مالی است؟

نگاهی انتقادی به طرح های بازتوزیعی «یارانۀ پنهان»

جلسه چهارم

  • چه باید کرد؟

فقر و نابرابری در ایران در زمینه‌ای کلان‌تر

چگونه می توان در جایگاه های مختلف به کاهش فقر اندیشید و در راستای آن قدم برداشت؟

 


برنامه کلاس های مدرسه عالی جامعه شناسی آکادمی شمسه