ترا روایت

3,600,000 ریال

تراروايت

دپارتمان نشانه شناسي آکادمی شمسه

مدرس: دکتر بهمن نامور مطلق

برگزار شده در ترم زمستان 1399

هیچ روایتی بدون بهره بردن و وام گیری از روایت های پیشین خلق نمی شود. این دو گونه از روایت که می توان به ترتیب پیش روایت و بیش روایت نامید روابط گوناگون تراروایی دارند. به بیان دقیقتر، همه عناصر پیش روایت (ها) می تواند دستخوش دگرگونی و دستکاری در بیش روایت قرار گیرد. از عناصر وجهی (فاصله، کانونیت) تا زمانی (چينش، بسامد، دیرش)، از عناصر صدایی (راوی، شخصیت، شخص، …) تا پیراروایی (انگیزه، ارزش، جنسیت، ملیت،…) همگی مستعد دگرگونی تراروایی هستند تا روایت های تازه ای شکل بگیرند.
کارگاه تراروایت ضمن توضیح هر یک از عناصر روایی به طور کانونی موضوع همین دگرگونی های ممکن از پیش روایت به بیش روایت را مورد مطالعه قرار می دهد. حوزه مطالعاتی روایت شناسی بیش متنی با تاکید بر نظریه ژرار ژنت خواهد بود. هدف این کارگاه کمک به تحلیل و آفرینش روایت نزد روایت پژوهان و روایت آفرینان است.

9 جلسه / حدود 9 ساعت

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.