دکارت و عقل گرایان

7,200,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/02/10
تاریخ شروع
1403/02/12
استاد
دکتر مصطفی شهرآئینی

دوره جامع تاریخ فلسفه غرب (ترم دوم)

رنه دکارت و عقل گرایان

آنلاین / آفلاین

مدرس: دکتر مصطفی شهر آئینی

  • جلسه نخست: مروری گذرا بر ویژگی‌های انسان قرون وسطایی و نگاهی به دوران نوزایی با تمرکز بر جنبش اومانیسم یا ظهور علوم انسانی در این دوره
  • جلسه دوم: اندیشه دکارت با تمرکز بر شکاکیت و نسبت آن با روش تحلیل دکارتی
  • جلسه سوم: انسان دکارتی، خدای دکارتی و جهان دکارتی
  • جلسه چهارم: اندیشه اسپینوزا با تمرکز بر روش ترکیب و محوریت خدا در مقام نامتناهی مطلق
  • جلسه پنجم: زندگی خوب در نگاه اسپینوزا: اخلاق، دین و سیاست
  • جلسه ششم: اندیشه لایب‌نیتس با تمرکز بر آموزه مونادها و نظریه هماهنگی پیشین بنیاد: پیوند میان منطق و مابعدالطبیعه

 


برنامه کلاس های مدرسه عالی فلسفه آکادمی شمسه