دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (6): کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس

600,000 ریال

دوره انتقادی تاريخ فلسفه غرب (6) کثرت در وحدتِ مدرن: بازخوانی مونادولوژی لایب‌‌نیتس

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر محمد مهدی اردبیلی

این درسگفتار، به عنوان ششمین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب، به بازخوانی مونادولوژی لایب نیتس می پردازد.
ایدۀ مونادولوژی لایب نیتس یکی از مؤثرترین و در عین حال پیشروترین ایده های فلسفی مدرن به شمار می رود که می توان آن را به تعبیر هگلی، سنتزِ دیالکتیکی جوهر متکثر دکارتی و جوهرِ واحد اسپینوزایی دانست. در این معنا، لایب نیتس اوج عقل گریی مدرن است. دورۀ «کثرت در وحدت ِ مدرن» کوششی است برای ارائۀ تفسیری انتقادی از فلسفۀ لایب نیتس در پرتو متن خوانیِ مقالۀ «مونادولوژی».

5 جلسه / حدد 6 ساعت

جهت دسترسی رایگان به این درسگفتار روی لینک زیر کلیک نمایید.

ناموجود