چهار هزار نکته هنر؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

3,500,000 ریال

چهار هزار نکته هنر؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی /

مؤلفان: ندا هوشمند منفرد، سمانه سبزه کار بیرجندی

اهمیت و تاثیر مجموعه دروس تخصصی در کنکور، افزون بر ضریب بالاتر این دروس نسبت به دروس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی، اشراف داوطلب بر موضوعاتی است که در آینده، خود را صاحب رای در آن ها خواهند یافت.

 

این مجموعه شامل:

  • تاریخ هنر ایران و جهان
  • هنر و تمدن اسلامی
  • تایخ ادبیات ایران و جهان
  • اطلاعات و دانستنیهای هنر
  • اسطوره شناسی ایران و جهان و نقد هنری و ادبی است.

چنانکه از این عناوین مشخص است، این مجموعه گستره وسیعی را در بر گرفته و بنا بر سلیقه طراحان پرسش ها، وزن هر یک می تواند در ادوار مختلف، کم یا زیاد شود .

واضح است که در چنین شرایطی اشراف حداکثری داوطلب بر این گستره وسیع می‌تواند ضامن موفقیت او شود.

 

کتاب برای کنکور دکتری هنر و تمامی کد رشته‌های کارشناسی ارشد مناسب است.

  • کد رشتۀ 1357 (مجموعۀ هنرهای نمایشی)
  • کد رشتۀ 1358 (مجموعۀ هنرهای تجسمی)
  • کد رشتۀ 1359 (مجموعۀ هنرهای پژوهشی)

 

ناموجود