تخفیف!

هنر از دریچه نظریه: درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر

قیمت اصلی 6,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,030,000 ریال است.

هنر از دریچه نظریه:

درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر (چاپ دوم)

مؤلف : مهدی انصاری

در این کتاب سعی کرده‌ایم تا به اختصار به دیدگاه‌های متفکران، فیلسوفان، جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان، دربارۀ هنر بپردازیم.

بر همین اساس، دیدگاه‌های مختلف را از عهد باستان تا دورۀ معاصر بررسی خواهیم کرد تا نشان دهیم چه طور در بستر زمان، مفهوم‌های مهمی همچون زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر و نقد هنر دگرگون می‌شوند و در تعارض، تبیین یا بسط دیدگاه‌های متقدم خود، ایفای نقش می‌‌کنند.

فلسفه هنر از جمله مفهوم‌هایی است که با زیبایی‌شناسی عجین شده است. زیبایی‌شناسی، دانشی است که می‌کوشد به امور حسی، جنبه‌ای علمی ببخشد یا به بیان دیگر، می‌خواهد جهان تأثرات، شهود، تخیل و هیجان را به طور عقلانی بررسی کند و آن را در قالب نظریه‌ها و مفهوم بگنجاند.

در واقع، زیبایی‌شناسی می‌کوشد که دریافت‌های حسی و ذوقی ما را از امر زیبا به صورت منطقی بیان کند.

ناموجود