حراج!

هنر از دریچه نظریه

370,000 تومان 280,000 تومان

هنر از دریچه نظریه

درسگفتارهایی پیرامون نظریه و نقد در هنر (چاپ دوم)

مؤلف : مهدی انصاری

انتشارات روزبهان