دوهزار و دویست تست هنر

3,700,000 ریال

دوهزار و دویست تست هنر

مؤلف: علی صابونچی

مؤلفان همکار: شمیم سبزواری، محمدامین حیدری، مژده شرف‌خواه

نظر به اهمیت مواجهه داوطلبان با آزمون‌های تألیفی استاندارد و خودسنجی ایشان، که بی‌تردید موجب بازیابی مباحث آموخته‌ شده، و همچنین موشکافی و یادگیری نکات جدید خواهد گردید؛ برآن شدیم تا با طرح مجموعه سوالات پیش رو به این مهم دست یابیم.

این کتاب از بیست و دو آزمون جامع و هر یک مشتمل بر صد سوال تشکیل یافته، که همگی دربردارنده مباحث پراهمیت و ضروری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های هنر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد.

تلاش بر این بوده است تا با طرح مباحث اساسی هنر، از جمله، تاریخ هنر ایران و جهان، تاریخ ادبیات ایران و جهان، اسطوره‌شناسی، مبانی نظری هنر، نقد هنری و ادبی و حکمت هنر اسلامی، به شکل جامع و گسترده در قالب تست اهتمام ورزند به گونه‌ای که مطالعه مجموعه پیش رو به معنای از نظر گذراندن همگی سرفصل‌های ذکر شده، و تثبیت و تعمیق مباحث و مفاهیم مورد نیاز برای داوطلبان خواهد بود.

دانشجویان با انجام هریک از این آزمون‌ها و در پی آن با شناسایی نقاط ضعف خود و انجام رفع اشکال‌های مورد نیاز با رجوع به منابع کلاسی و همچنین کتب مرجع خواهند توانست به تدریج تسلط خود را به مباحث گوناگون افزایش داده و شاهد سیر صعودی عملکرد خود در مسیر انجام مجموعه آزمون‌های پیش رو باشند.

 

کتاب برای کنکور دکتری هنر و تمامی کد رشته‌های کارشناسی ارشد مناسب است.

  • کد رشتۀ 1357 (مجموعۀ هنرهای نمایشی)
  • کد رشتۀ 1358 (مجموعۀ هنرهای تجسمی)
  • کد رشتۀ 1359 (مجموعۀ هنرهای پژوهشی)

ناموجود