اسطوره‌سرا

برنامۀ کلاس‌های اسطوره‌سرای موسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

ترم دوم : اسطوره شناسی؛ روش و آفرینش

زیر نظر دکتر بهمن نامور مطلق

عنوان کلاس

استادتعداد جلساتروز و ساعتتاریخ شروع

اساطیر ایران

دکتر

ابوالقاسم اسماعیل پور

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

پنج شنبه

11 – 9

1400/11/14

اسطوره متن ها

دکتر

محمود جعفری دهقی

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

پنج شنبه

13 – 11

1400/11/14

رویکردهای اسطوره شناختی

دکتر

بهمن نامور مطلق

10 جلسه 2 ساعته

20 ساعت

پنج شنبه

15 – 13

1400/11/14

طول دوره : 3 ماه

تعداد جلسات: 30 جلسه

 

 • کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.
 • در پایان هر ترم به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطاء می‌گردد.

 

 


ثبت نام آنلاین این دوره


 

 

سرفصل کلاس‌های اسطوره سرا مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه

 

 • رویکرد های اسطوره شناختی

 1. مطالعات اسطوره ای: مقدمه
 2. اسطوره شناسی تمثیلی : کروزر
 3. اسطوره شناسی فیلولوژیک : مولر
 4. اسطوره شناسی تطبیقی : مولر 2
 5. اسطوره شناسی کنشگرایانه : دومزیل
 6. تک اسطوره : کمبل
 7. اسطوره شناسی میتوسی : فرای
 8. اسطوره شناسی رمز کل : فرای 2
 9. روان سنجی : مورون
 10. اسطوره سنجی: دوران
 • اساطیر ایران

جلسه اول : خاستگاه اساطیر ایرانی

جلسه دوم :کیهان شناخت و خدایان باستانی

جلسه سوم:اساطیر میترایی

جلسه چهارم اساطیر زرتشتی و هزاره های اساطیری

جلسه پنجم: امشاسپندان

جلسه ششم :ایزدان:رشن،سروش،اشی،دئنا و چیستا

جلسه هفتم:ایزدان:آذر،هوم،گوشورون،….

جلسه هشتم:اسطوره های زروانی

جلسه نهم:دیوان در اساطیر ایران

جلسه دهم :آفرینش های مادی و تازش اهریمن

 • اسطوره – متن ها

اسطوره – متن ها نقش بسیار مهمی در شکل گیری جهان متنی و نشانه ای دارند. اسطوره متن ها بخشی مهم از هویت جامعه تلقی می شوند و شاخصی برای بررسی جایگاه فرهنگی و تمدنی جوامع و ملتها به شمار می روند. فرهنگ و تمدن ایرانی اسطوره متن های فراوان و گوناگونی را خلق کرده اند که از شهرت جهانی برخوردارند. در این برنامه به بررسی برخی از اسطوره – متن های ایرانی به شرح زیر پرداخته می شود.

 1. درآمد
 2. آفرینش: زمان، گیتی و مینو
 3. تازش اهریمن و نبرد دو مینو
 4. آفرینش جهان مادی
 5. خویشکاری ایزدان
 6. گزندی که هزاره هزاره به ایرانشهر آمد
 7. چینود پل و روان درگذشتگان
 8. فرشکرد کرداری
 9. رستاخیز و تن پسین
 10. فرجام
 • همانطور که از عناوین فوق به نظر می رسد، موضوع این دوره برای گروه‌ها و گرایش‌های مختلف علمی فلسفه، هنر، ایران شناسی، باستان شناسی، تاریخ، زبان شناسی و ادبیات قابل بهره برداری است.

شهریه کل:1.200.000 تومان

نحوه پرداخت شهریه

 • پیش پرداخت: 400.000 هزار تومان
 • قسط اول: 28 بهمن ماه
 • قسط دوم: 19 اسفندماه

دوستانی که شهریه را هنگام ثبت نام به طور کامل پرداخت نمایند از 100 هزار تومان تخفیف برخوردار می‌گردند.