گونه های بیش متنی

5,200,000 ریال

گونه های بیش متنی

دپارتمان نشانه شناسي آکادمی شمسه

مدرس: دکتر بهمن نامور مطلق

تحقیقات میان متن‌های ادبی-هنری بر اساس ترا متنیت به دو دسته بزرگ بینا متنیت و بیش متنیت تقسیم می‌شوند.

بیش متنیت به روابط برگرفتگی و اشتقاق میان متن‌ها می‌پردازد و خود شش زیرگونه اصلی دارد که عبارتند از: پاستیش، پارودی، شارژ، تراپوشی، فورژی و جایگشت.

بسیاری از انواع روابط برگرفتگی مانند از آن خودسازی، کیچ، سرقت، اقتباس، … در این شش زیرگونه بیش متنیت دسته بندی می‌شوند.

بیش متنیت نه فقط برای درک روابط و تحلیل آنها مناسب است بلکه می‌تواند در خلق اثر نیز به طور جدی یاری رساند.

کارگاه پیش رو قرار است به شش گونه اصلی یاد شده بیش متنیت بپردازد.

بررسی هر گونه شامل دو قسمت خواهد بود:

نظری و کاربردی. برگرفتگی‌های درون رشته ای و بینارشته ای، درون فرهنگی و بینافرهنگی، درون زمانی و بینازمانی از موضوعات این جلسات خواهد بود.

 

منابع: 1. درآمدی بر بینامتنیت، 2. بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 3. تراروایت 4. ادبیات تطبیقی (دکتر بهمن نامور مطلق)

 

11 جلسه / حدود 13 ساعت

جهت آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی