دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (8): کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب

600,000 ریال

دوره انتقادی تاریخ فلسفه غرب (8) کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر محمدمهدی اردبیلی

در این درسگفتار، به عنوان هشتمین ترم از دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب، به بررسی فلسفه نظری کانت پرداخته شده است.

دورۀ آموزشی “کانت و متافیزیک: انقلاب یا ضد انقلاب؟” پس از ترسیم طرحی کلی از فلسفۀ نظری کانت، به طور خاص با تمرکز بر دو اثر اصلی «نقد عقل محض» و «تمهیدات»، کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که کانت در کجا انقلابی ماند و در کجا به انقلابش خیانت کرد و از مواجهه با نتایج رادیکال ایدئالیسمش به هراس افتاد؟ در این معنا، می توان ادعا کرد که تمام فلسفه های بعد از او چه رادیکال چه ارتجاعی، واکنش هایی بودند به این هراس و نیز تلاش هایی بودند در جهت نقد انسدادهای نظام کانتی، البته با تکیه بر امیدهای خود کانت.

6 جلسه / حدود 9 ساعت

جهت دسترسی رایگان به این درسگفتار روی لینک زیر کلیک نمایید.

ناموجود