فلسفه هنر هایدگر؛ متن خوانی رسالۀ سرآغاز کار هنری

6,800,000 ریال

فلسفه هنر هایدگر؛ متن خوانی رسالۀ “سرآغاز کار هنری”

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر مسعود علیا

برگزار شده در ترم پاییز 1398

رساله “سرآغاز کار هنری” چه بسا مهم ترین اثری باشد که از مارتین هایدگر در باب هنر بر جای مانده است.

در این درسگفتار متن محور، تلاش شده است تا در پرتو خوانش و شرح جزء به جزء این رساله، مولفه های رویکرد پدیدارشناسانه و هستی شناسانه هایدگر به هنر در این دوره از سیر اندیشه او تشریح  و وجوه اهمیت هنر و کار هنری نزد این فیلسوف بازنموده شود.

 

منبع مورد مطالعه در این درسگفتار:

The Origin of the Work of Art (Essay by Martin Heidegger)
“سرآغاز کار هنری”. مارتین هایدگر. ترجمۀ پرویز ضیاء شهابی. نشر هرمس

 

10 جلسه / حدود 17 ساعت

 

برای آشنایی با محتوای دوره،‌جلسه اول این درسگفتار را اینجا بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی