سوژۀ انقلاب در آینه جامعه شناسی هنر و ادبیات

2,400,000 ریال

سوژۀ انقلاب در آینه جامعه شناسی هنر و ادبیات

دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر نیما شجاعی

هنر و زیبایی‌شناسی تنگاتنگِ مناسبات اجتماعی، در یک رابطه‌ دیالکتیکی، ساخته‌وپرداخته می‌شوند.

اگرچه اشکال گوناگون هنری، زمینه‌ ظهور و بروز خلاقیت‌های فردی‌اند، در عین حال، حاوی عنصری جمعی‌اند.

شعر و ادبیات، سینما، موسیقی، تئاتر، عکاسی و غیره نه‌تنها انعکاسی از شور و احساسات به‌غایت فردی‌اند، بلکه، متضمن نهادهای طبقاتی، قومی و ملی‌اند.

هدف از این درس‌گفتار ارائه‌ مطالب مرتبط با جامعه‌شناسی هنر و ادبیات در ایران، با تأکید بر مفاهیم جنبش‌های اجتماعی، آگاهی طبقاتی و سوژه انقلاب در طی 4 جلسه با عناوین ذیل است:

  1. دیالکتیک جامعه و هنر
  2. جنبش‌های اجتماعی
  3. آگاهی طبقاتی
  4. فیگور هنری سوژه انقلاب

 

منبع اصلی

لوکاچ، گئورگ. تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده، تهران: انتشارت بوتیمار.

4 جلسه / حدود 6 ساعت

برای آشنایی با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را همینجا به رایگان بشنوید.

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزش