دیدن و نگاه کردن: گفتاری دربارۀ مسئلۀ تماشا و تماشگری

2,400,000 ریال

دیدن و نگاه کردن: گفتاری دربارۀ مسئلۀ تماشا و تماشگری

دپارتمان جامعه شناسی آکادمی شمسه

مدرس: دکتر آرش حیدری

برگزار شده در ترم تابستان 1402

مسئلۀ تماشا کردن یکی از مهمترین مسائل در فهم نسبت هنر و امر اجتماعی است.

بر خلاف تصور رایج که تنها به بازی کردن و عمل کردن اصالت می‌بخشد، می‌توان تماشا کردن را نیز نوعی دعمل رهایی بخش در نظر گرفت.

از این حیث می‌توان میان دو شکل تماشا کردن تمایز گذاشت. تماشاگریِ مُنقاد که آن را هم‌ارز نوعی نگاه کردن و دید زدن می‌دانیم که تنها در خدمت نوعی سادیسم منحرفانه است و تماشاگریِ رهایی‌یافته که هم ارز دیدن است و حاصل نوعی مواجهه با چیز یا دیگری.

اگر این تماشاگریِ رهایی بخش را نوعی نظربازی بدانیم، آنگاه می‌توانیم مجموعه‌ای از متون و ادبی و هنری را برای خوانش حود به لحظۀ اکنون احضار کنیم.

با طی این مسیر می‌توانیم اجرا و تماشا را نه همچون دو پارۀ مجزا که همچون یک کل ببینیم و از نسبت این کلیت با ایدۀ رهایی سخن بگوییم.

با این اوصاف مسئله اینجا است که میل تماشاگر از یک سو، و فرم اجرا از سوی دیگر مولد چه شکلی از مواجهه می‌شوند و چه میلی را ممکن می‌کنند؟

در خدمت چه شکلی از روایت‌گری و تصویرگری درمی‌آیند؟ این صورت‌بندی چه نسبتی با زندگی و قلمرو اجتماعی برقرار می‌کند؟

2 جلسه/ حدود 6 ساعت

 

برای آشنایی بیشتر با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را از اینجا بشنوید.

 

دسترسی به فايل‌هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهد شد.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی