فلسفه کانت (12):نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی

3,600,000 ریال

فلسفه کانت (12): نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس: دکتر امیر مازیار

برگزار شده در ترم تابستان 1401

بخش مطالعه: (B396_ B432)

کانت در بخش دیالکتیک استعلایی کتاب نقد عقل محض پس از تعریف عقل و ایده‌های آن، یعنی نفس، جهان و خدا، به سراغ يکايک این ایده‌ها می‌رود تا نشان دهد عقل نمی‌تواند شناختی معتبر از آنها ارایه دهد. این سه ایده سه بخش اساسی متافیزیک فلسفی را شکل می‌دادند یعنی نفس‌شناسی فلسفی، جهان‌شناسی فلسفی و خداشناسی فلسفی. مدعای کلی کانت این است که متافیزیک، در همه بخش‌هایش،علم معتبری نیست. در بخش نخست کانت احکام اساسی نفس‌شناسی فلسفی  را خصوصا بر مبنای تلقی دکارتی آن  نقد می‌کند و نشان می‌دهد که مدعیات اساسی چهارگانه نفس‌شناسی متافیزیکی باطل اند. در این دوره متن این بخش از کتاب نقد عقل محض، بر مبنای ویرایش دوم، خوانده و شرح داده‌می‌شود.

 

منبع این درسگفتار: کتاب س‍ن‍ج‍ش خ‍رد ن‍اب ایمانوئل کانت. ت‍رج‍م‍هٔ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی. وی‍راس‍ت ۲، ت‍ه‍ران: امیرکبیر.

 

5 جلسه / حدود 9 ساعت

 

برای آشنایی بیشتر با محتوای دوره، جلسه اول این درسگفتار را از اینجا بشنوید

 دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer  در محیط ویندوز یا اندروید یا مک.
کلید لایسنس از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.