دپارتمان هنر های تجسمی آکادمی شمسه

 دپارتمان هنر های تجسمی آکادمی شمسه

 

دپارتمان هنر های تجسمی آکادمی شمسه برگزارکننده کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های
تاریخ هنر ایران، تاریخ هنر جهان، هنر و تمدن اسلامی، هنر معاصر و نقد هنری است.

 

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

 

علی‌اصغر میرزایی‌مهر

1- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: از دیوارنگاری غارها تا نقاشی‌های مانویان

2- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: از ورود اسلام تا حمله مغول

3- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: از ربع رشیدی تا مکتب هرات

4- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان

5- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: از فرنگی‌سازی تا ورود مدرنیسم

6- تاریخ تحلیلی نقاشی ایران: از صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی

1- تاریخ تحلیلی نقاشی غرب: از دیوارنگاره‌های تمدن کَرت تا نقاشی‌های دوره گوتیک

2- تاریخ تحلیلی نقاشی غرب: از تخته نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک

3- تاریخ تحلیلی نقاشی غرب: اوج کلاسیک تا سبک نئوکلاسیک

4- تاریخ تحلیلی نقاشی غرب: از سبک نئوکلاسیک تا تحولات دنیای مدرن

5- تاریخ تحلیلی نقاشی غرب: گوناگونی دنیای پُست مدرن

هنر قاجار و پهلوی؛ به نگری و بازنگری

 

زهرا ایرانی صفت

1- نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب

2- نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب

 

جواد علیمحمدی اردکانی

مطالعات میان رشته‌ای هنر غرب

مطالعات قاجار پژوهی

 

فربد مرشدزاده

سیر تحول چهره‌نگاری در هنر غرب

 

کیوان موسوی اقدم

هویت ملی و هنرهای تجسمی عصر پهلوی

 

امیر نصری

تفسیر هنر معاصر

تفسیر نقاشی کاراواجو

 

فؤاد نجم‌الدین

روش‌شناسی در نقد هنری

 

صدا نت