دپارتمان جامعه‌ شناسی آکادمی شمسه

 

دپارتمان جامعه‌ شناسی آکادمی شمسه

 

دپارتمان جامعه‌ شناسی آکادمی شمسه برگزارکننده کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های نظریه های جامعه شناسی شامل
جامعه شناسی کلاسیک، جامعه شناسی مدرن، جامعه شناسی پست مدرن، مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی هنر و ادبیات است.

 

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

 

آرش حیدری

تأملاتی تبارشناسانه در فهم هنر

جامعه شناسی هنر

مسئلۀ نقد و درون‌ماندگاری در میدان هنر

فرم اجتماعی هنر: جستاری در جامعه‌شناسی هنر

زندگی، هنر و حیات اجتماعی

هنر همچون یک نیرو

زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری

زیبایی‌شناسی، تکرار و فرم

جزء‌نگری یا خاص‌بودگی
(نکاتی روش‌شناختی پیرامون پژوهش در حوزۀ هنر)

هنر، زیبایی شناسی و مسئله رهایی

دیدن و نگاه کردن: گفتاری دربارۀ مسئلۀ تماشا و تماشگری

دیدن زیبایی؛ مواجهه یا مصرف

 

 

نیما شجاعی

جامعه‌ شناسی مشروطه ایران

سوژۀ انقلاب در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات ایران

 

 

محمدرضا مریدی

تحولات اجتماعی هنر ایران معاصر

هنر اجتماعی، درباره حساسیت‌های اجتماعی هنرمند

سیاست‌های هنر و نهادهای هنر

جامعه‌ شناسی تطبیقی هنر مدرن و معاصر سرزمین‌های اسلامی

گل های مرداب: کند و کاو جامعه شناسانه بازار هنر در ایران امروز

 

رضا صمیم

درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات

 

خانه اندیشمندان علوم انسانی