اسطوره و هنر

80,000 تومان

اسطوره و هنر

دپارتمان اسطوره شناسی آكادمي شمسه

مدرس: استاد عباس مخبر

اسطوره در تلقی اصیل آن به مثابه داستان یا آئین، نوعی هنر به شمار می‌آید. خدایان، قهرمانان و ماجراهای اسطوره ای از دوران باستان تا به امروز الهام بخش شاعران، نویسندگان، نقاشان، پیکر تراشان و اخیراً سینماگران بوده اند. آبشخور نمایشنامه ها نیز آئین های اسطوره ای بوده است. اساساً در دوران باستان، هنر و اسطوره مقوله هایی تقریباً یگانه اند. این پیوند هنر و اسطوره حتی در عصر نوزایی و دوران روشنگری به میزان زیادی برقرار می ماند؛ دورانی که کوس پیروزی لوگوس بر میتوس به صدا درآمده و خرد به عنوان تنها تکیه گاه انسان برای ادامه‌ی مسیر بر تخت پادشاهی نشسته است. در آغاز زبان، هنر و اسطوره وحدت یکپارچه و منسجمی داشته اند، ولی به تدریج به صورت سه شیوه ی مستقل آفرینش روحی پدیدار شده اند. منتقدان اسطوره و کسانی که فقط برکارکردهای نامطلوب آن در جهان معاصر انگشت می گذارند هنوز هم کم نیستند، اما تقریباً همه ی آنها برای این سؤال پاسخی ندارند که چرا اسطوره ها در دنیای مدرن و پسامدرن کنونی همچنان به حیات خود ادامه می دهند و تولید و بازتولید می شوند؟ اگر اسطوره ها آن طور که شماری از نظریه پردازان اعتقاد دارند نوعی علم ابتدایی و یا نوعی دین ابتدایی اند، راز ماندگاری و بقای آنها چیست؟ اگر زمانی صرفاً جهان خارجی و مادی را برای انسان اولیه تبیین می کرده اند، با تسخیر این صحنه توسط علم دیگر چه ضرورتی ماندگاری آنها را توجیه می کند. با توجه به رابطه ی تنگاتنگ و گسست‌ناپذیر هنر و اسطوره طی هزاره های گذشته، آیا این هنر اسطوره را زنده و برپا نگاه داشته است؟ در این دوره به بررسی مباحث ذیل پرداخته شده است:

مروری بر رویکردهای اسطوره شناسی؛ رویکرد روان شناختی: زیگموند فروید/ کارل یونگ/ جوزف کمبل؛ رویکرد ساختاری: کلود لوی استراوس؛ رویکرد پدیدار شناختی: میرچا الیاده؛ رویکردها به هنر: دوران باستان، رنسانس و روشنگری، دوران معاصر؛ رابطه هنر و اسطوره در رویکردهای فوق.

4 جلسه / حدود 6 ساعت

دسترسی به فايل هاي صوتي و تصويري آکادمی شمسه

دانلود نرم افزار spotplayer بر روی محیط ویندوز یا اندروید یا مک.

پشتیبانی ویدیوهای آموزشی