فلسفه اسلامی

7,200,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1402/10/18
تاریخ شروع
1402/10/20
استاد
دکتر امیر مازیار

دوره جامع تاریخ فلسفه غرب

ترم نخست

 

فلسفه اسلامی / دکتر امیر مازیار

در این دوره سعی می‌کنیم چگونگی شکل‌گیری فلسفه اسلامی از دل فلسفه یونانی، ساختار کلی این فلسفه، ادوار این فلسفه، جایگاه دین، اخلاق، سیاست و هنر و زیبایی در آن و منازعات آن با متشرعان، متکلمان و عارفان و تاثیری را که ‌این منازعات بر ساختار و مباحث فلسفه اسلامی داشته‌اند مورد بحث قرار دهیم.

منظر کلی تاریخی است، اما تلاش می‌کنیم از خلال موضوعات گوناگون تحولات فلسفه اسلامی را شرح دهیم.

در خلال این مواجهه تاریخی و موضوعی بر چهره‌هایی همچون فارابی، ابن‌سینا، غزالی، فخر رازی، سهروردی، ابن عربی، ملاصدرا و طباطبایی متمرکز خواهیم شد.

 

  • جلسه نخست: فلسفه اسلامی و خاستگاه یونانی

(انتقال قلسفه یونانی به ایران و جهان اسلام، آثاری که ترجمه شدند، تغییرات ساختاری و غیرساختاری  در فلسفه اسلامی)

  • جلسه دوم: مکاتب مهم فلسفه اسلامی

(مشاء، اخوان‌الصفاء و نوافلاطونیان، اشراق، حکمت متعالیه، فلسفه اسلامی معاصر)

  • جلسه سوم: فلسفه اسلامی و دین

نزاع دین و فلسفه در جهان اسلامی، فلسفه دین فیلسوفان مسلمان: خدا، آفرینش، وحی،معجزه و معاد غیرجسمانی)

  • جلسه چهارم: فلسفه اسلامی و کلام

(کلام پیش از غزالی، غزالی، فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی)

  • جلسه پنجم: فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست

(جایگاه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در فلسفه اسلامی، روش فلسفه اخلاق و سیاست، متون فلسفه اخلاق و سیاست)

  • جلسه ششم: فلسفه اسلامی، هنر و زیبایی

(جایگاه و محورهای بحث از زیبایی و هنر، فن شعر، موسیقی، تخیل و زیبایی)

منابع جهت مطالعه:

  • ماجد فخری، تاریخ فلسفه اسلامی، مرکز نشر دانشگاهی
  • سید حسین نصر و الیور لیمن، انتشارات حکمت
  • هانری کربن، تاریخ فلسفه اسلامی، انتشارات مینوی خرد/کویر

 

 

ناموجود