آشنایی با مبانی عصب – زیبایی شناسی

4,200,000 ریال

مهلت ثبت‌نام
1403/05/30
تاریخ شروع
1403/06/01
استاد
کامران پاک‌نژاد

آشنایی با مبانی عصب – زیبایی شناسی

3جلسه /پنج‌شنبه‌ها 17 الی 19

حضوری / آنلاین

در این دوره به خاستگاه بیولوژیک ادراک زیبایی می پردازیم. اینکه معیارهای نوروبیولوژیک تجربه زیبایی شناختی و هنر چیست؟

پرسش هایی از قبیل اینکه علت گرایش به الگوهای متقارن چیست؟ و یا چرا طرح های ساده خطی اغلب جذاب هستند؟ علت جذابیت هنر مدرن و آثار آبستره برای برخی مخاطبان آثار هنری چیست؟ و مانند آنها پرسش هایی بنیادین هستند که دستکم بخشی از پاسخ آنها در فرگشت زیستی انسان و به طور خاص در فرگشت مغز نهفته است. در این راستا برای مطالعه مبانی عصبی/زیستی هنر از دو زاویه دید کلی به آن خواهیم پرداخت: نخست تاثیر فرگشت زیستی و فرهنگی انسان بر گرایشات زیبایی شناختی او و دوم بررسی مکانیسم های شناختی ادراک زیبایی از دریچه علوم اعصاب شناختی.

 

 


برنامه کلاس‌های آزاد آکادمی شمسه 


 

جهت پرداخت از طریق پی‌پال (PayPal) لطفا به ایمیل آکادمی شمسه (academyehonarshamse@gmail.com) پیام ارسال بفرمایید.