پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی 1402 آکادمی شمسه

ردیفنام و نام خانوادگیرشتهدانشگاه
1منا شکری پینوندیتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیروزانه – دانشگاه تهران
2سحر انواریتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیروزانه – دانشگاه تهران
3مصطفی یزدان پناهپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تهران
4سیده صفا قاسمیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر
5هاله هلالی اصفهانیمرمت اشیاء تاریخی و فرهنگیروزانه – دانشگاه هنر
6بهمن طاهریانپژوهش هنرروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
7زهرا ابراهیمی ویشکیهنر اسلامیروزانه – دانشگاه تربیت مدرس
8سمیرا ربیع زادهپژوهش هنرروزانه_دانشگاه شاهد
9محمد مهدی شجاعیفلسفهنوبت دوم – دانشگاه شهید بهشتی
10محمد جواد فراهانیپژوهش هنرروزانه – دانشگاه هنر اصفهان
11طاهره میرهنر اسلامیروزانه – دانشگاه هنر اسلامی تبریز
12لاله خوش مودهنر اسلامینوبت دوم – دانشگاه کاشان
13سیما فتح اله زادهتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیدانشگاه سوره
14مهراوه رزازی فرتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیدانشگاه سوره
15معصومه کیا حیرتیفلسفه هنردانشگاه علوم تحقیقات
16سحر وهابی رادپژوهش هنردانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
17فرناز خیابانیپژوهش هنردانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
18امیر اسفندیاریپژوهش هنردانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
19زهره فولادیتاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیپردیس کیش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *