پذیرفته شدگان نهایی دکتری تخصصی 1401 آکادمی شمسه

نام و نام خانوادگی

رشتهدانشگاه
میلاد محمودیپژوهش هنر

روزانه دانشگاه تهران

شادی طاهرخانی

هنرهای تجسمیروزانه دانشگاه تهران
محمدامین عندلیبیتئاتر

روزانه دانشگاه تهران

فتانه الماسی

تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامینوبت دوم دانشگاه تهران
مهشید مسیبیپژوهش هنر

روزانه دانشگاه هنر

فرشید امامی پنا

پژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر

نفیسه استیری

پژوهش هنر

روزانه دانشگاه هنر

کوثر حسن زادهپژوهش هنر

روزانه دانشگاه هنر

پویا زمانیان

پژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر
دلارام کاردار طهرانتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

روزانه دانشگاه هنر

مهسا تندرو

تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامیروزانه دانشگاه هنر
نوا مطمئنتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

روزانه دانشگاه هنر

زهرا امانی

هنرهای اسلامیروزانه دانشگاه تربیت مدرس
مژده درخشانیپژوهش هنر

روزانه دانشگاه الزهرا

پرستو زمانی

پژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
شلیر عطاییپژوهش هنر

روزانه دانشگاه الزهرا

سحر فاضلی مهر

پژوهش هنرروزانه دانشگاه الزهرا
مریم شیخ زادهپژوهش هنر

روزانه دانشگاه الزهرا

معصومه احمدی

پژوهش هنرروزانه دانشگاه شاهد
فرزاد حمیدی منشپژوهش هنر

روزانه دانشگاه شاهد

سارا سودیان

تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامیروزانه دانشگاه شاهد
فرشته حسینیتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

روزانه دانشگاه شاهد

نفیسه حیدری

تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامینوبت دوم دانشگاه شاهد
محسن شهبازیتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

نوبت دوم دانشگاه شاهد

اوستا محمودوند

پژوهش هنرروزانه دانشگاه هنر اصفهان
سمانه دشتبانیفلسفه تطبیقی

روزانه دانشگاه شهید مطهری

نگین الفت

مطالعات رسانه _ رادیو و تلوزیونروزانه دانشگاه صدا و سیما
فاطمه دهقانیهنرهای اسلامی

روزانه دانشگاه هنراسلامی تبریز

اکرم اولیایی

هنرهای اسلامیروزانه دانشگاه کاشان
ساناز سقازادههنرهای اسلامی

نوبت دوم دانشگاه کاشان

مینا عسگری

هنرهای اسلامینوبت دوم دانشگاه کاشان
زهرا رضایتیپژوهش هنر

پردیس دانشگاه تهران

عاطفه دربانی

پژوهش هنرپردیس دانشگاه تهران
امینه زارعتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

دانشگاه سوره

سیده مریم میری

حکمت هنرهای دینیدانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب قم
نسیم سلیمانیپژوهش هنر

آزاد-تهران مرکز

پروین پورپیرعلی

پژوهش هنرآزاد-تهران مرکز
زهرا خدادادتاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی

آزاد-تهران مرکز

محمد مهدی احدی

فلسفه هنر

آزاد- تهران شمال

 

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *