مدرسه عالی فلسفه

مدرسه عالی فلسفه

 

 

اطلاعات ثبت نام ترم دوم (آنلاین / آفلاین)

 • شهریه هر کلاس: 720.000 تومان
 • شهریه هر ترم (4 کلاس): 2.880.000 تومان
 • شهریه ترم اول با تخفیف: برای دوستانی که تمام کلاس‌ها را شرکت نمایند، 10 درصد تخفیف منظور می‌گردد.
  (شهریه با 10 درصد تخفیف 2.590.000 تومان است.)
 • پرداخت قسطی: دوستانی که در سه و یا چهار کلاس ثبت نام نمایند، می‌توانند شهریه خود را در دو قسط پرداخت نمایند.
  (نصف مبلغ شهریه هنگام ثبت نام و مابقی تا هفته نخست خرداد ماه پرداخت و تسویه می‌گردد.)

 

توضیحات دوره:

 • در هر روز، 2 جلسه برگزار می‌گردد.
 • بین هر کلاس 15 دقیقه وقت استراحت وجود دارد.
 • براساس کلاس ثبت نامی دانشجویان، در یک گروه جداگانه عضو می‌گردند و علاوه بر زمان کلاس، در آن گروه امکان پرسش و پاسخ با اساتید مربوطه وجود دارد.

 


لینک ثبت نام در ترم دوم «دوره جامع تاریخ فلسفه غرب»


 

شرح دوره ترم دوم دوره جامع تاریخ فلسفه غرب

 

لاک و تجربه‌گرایان

 • جلسه نخست: چیستی فلسفه تجربه­گرایی

(ریشه های یونانی، قرون وسطایی و رنسانسی تجربه گرایی،  جایگاه آن در بستر تاریخ فلسفه به طور کلی، مولفه ­ها و اوصاف کلی آن)

 • جلسه دوم: علم­گرایی با پیشگامی فرانسیس بیکن و تامس هابز

(اهمیت علوم و تجربه در تجربه گرایی، آراء فرانسیس بیکن و نقش تاریخی او، آراء تامس هابز و نقش تاریخی او)

 • جلسه سوم: جان لاک

(جان لاک در مقابل رنه دکارت، نظریه معرفت، اندیشه های سیاسی و اخلاقی)

 • جلسه چهارم:  دیوید هیوم

(دیوید هیوم به مثابه صریح­ترین فیلسوف تجربه گرا، نقد سنت متافیزیکی پیش از خود، پیش ­درآمد کانت)

 • جلسه پنجم: جورج بارکلی

(تجربه ­گرای چالش ­برانگیز، ایده آلیسم تجربه گرایانه)

 • جلسه ششم: سرانجام تجربه گرایی؛ تصویری کلی

(میراث تجربه گرایی، تجربه گرایی و کانت، تجربه گرایی و فلسفه تحلیلی)

 


لینک ثبت نام  در کلاس «لاک و تجربه گرایان»


 

دکارت و عقل گرایان

 • جلسه نخست: مروری گذرا بر ویژگی های انسان قرون وسطایی و نگاهی به دوران نوزایی با تمرکز بر جنبش اومانیسم یا ظهور علوم انسانی در این دوره
 • جلسه دوم: اندیشه دکارت با تمرکز بر شکاکیت و نسبت آن با روش تحلیل دکارتی
 • جلسه سوم: انسان دکارتی، خدای دکارتی و جهان دکارتی
 • جلسه چهارم: اندیشه اسپینوزا با تمرکز بر روش ترکیب و محوریت خدا در مقام نامتناهی مطلق
 • جلسه پنجم: زندگی خوب در نگاه اسپینوزا: اخلاق، دین و سیاست
 • جلسه ششم: اندیشه لایبنیتس با تمرکز بر آموزه مونادها و نظریه هماهنگی پیشین بنیاد: پیوند میان منطق و مابعدالطبیعه

 


لینک ثبت نام در کلاس «دکارت و عقل گرایان»


 

کانت

 • جلسه نخست: مقدمه: فلسفه پیشانقدی و نقدی کانت/ پرسش محوری فلسفه استعلایی کانت
 • جلسه دوم : نقد عقل محض۱؛حسیات استعلایی: زمان و مکان؛ تحلیل استعلایی: مقولات پیشین فاهمه
 • جلسه سوم:نقد عقل محض۲؛ جدل استعلایی: نقد روانشناسی فلسفی،نقد جهان‌شناسی فلسفی، نقد خداشناسی فلسفی
 • جلسه چهارم: نقد عقل عملی؛ وظیفه‌گرایی کانت؛ اراده خیر و وظیفه، امر مطلق،قواعد اخلاقی، ملکوت غایات
 • جلسه پنجم: نقد قوه حکم۱؛ جایگاه نقد سوم در فلسفه کانت،زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی، ویژگی‌های چهارگانه حکم زیبایی‌شناختی
 • جلسه ششم: نقد قوه حکم۲؛ امر والا؛ ذوق و نبوغ، ایده‌های زیبایی‌شناختی، تاثیر کانت

 


 لینک ثبت نام در کلاس «کانت»


 

هگل و ایدئالیسم آلمانی

 • جلسۀ نخست: مقدمه و چالش‌های پساکانتی

(مؤلفه‌های اساسی ایدئالیسم آلمانی، یاکوبی و مناقشۀ همه‌خداانگاری، راینهولت و فلسفۀ عناصر، شولتسه و شکاکیت پساکانتی)

 • جلسۀ دوم: فیشته و ایدئالیسم سوبژکتیو

(طرح نظریۀ سوبژکتیویتۀ فیشته بر اساس آموزۀ دانش)

 • جلسۀ سوم: شلینگ، ایدئالیسم و فلسفۀ طبیعت

(ایدئالیسم شلینگ، گذار به فلسفۀ طبیعت، نظام این‌همانی)

 • جلسۀ چهارم: متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل

(اندیشۀ پیشانظام، متافیزیک و معرفت‌شناسی هگل بر اساس پدیدارشناسی روح و علم منطق)

 • جلسۀ پنجم: فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل

(طرح رئوس فلسفۀ تاریخ و زیبایی‌شناسی هگل بر اساس درسگفتارهای او)

 • جلسۀ ششم: فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل

(طرح رئوس فلسفۀ سیاسی و اجتماعی هگل بر اساس عناصر فلسفۀ حق)

 


لینک ثبت نام در کلاس «هگل و ایدئالیسم آلمانی»


 

 

ترم سوم: فلسفۀ معاصر

فلسفه تحلیلی: دکتر مسعود صادقی

فلسفۀ آلمانی (پدیدارشناسی و هرمنوتیک): دکتر مسعود علیا

فلسفۀ فرانسوی (ساختارگرایی و پساساختارگرایی): دکتر آرش حیدری

مکتب فرانکفورت: استاد محسن ملکی – دکتر مهسا اسداله نژاد