دپارتمان اسطوره‌ شناسی آکادمی شمسه

 

دپارتمان اسطوره‌ شناسی آکادمی شمسه

 

دپارتمان اسطوره‌ شناسی برگزارکننده کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های
اساطیر ملل، اسطوره‌ شناسی تطبیقی، مطالعات اسطوره‌ شناسی و اسطوره و هنر است.

 

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

 

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

1- بررسی و تحلیل اسطوره‌ های ایرانی

2- بررسی و تحلیل اسطوره‌ های ایرانی 

اسطوره‌ های ایرانی و آفرینش هنری

1- اسطوره‌ های شاهنامه و آفرینش هنری

2- اسطوره‌ های شاهنامه و آفرینش هنری 

اسطوره‌ های هندی و آفرینش هنری

اسطوره و هنر در یونان باستان

اسطوره و هنر در روم باستان

بررسی تطبیقی اساطیر بین‌النهرین و ایران

ادبیات و اساطیر زرتشتی

 

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق/بهمن نامور مطلق/ محمد جعفری دهقی

دورۀ اسطوره‌ شناسی (1): روش و آفرینش

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق/بهمن نامور مطلق

دورۀ اسطوره‌ شناسی (2): نگرش و کنش

 

عباس مخبر

اسطوره و هنر

بازخوانی جوزف کمبل

مبانی اسطوره‌ شناسی

 

 

باشگاه شاهنامه پژوهان