دوره اسطوره‌شناسی ایرانی در دپارتمان اسطوره سرای آکادمی شمسه

دوره اسطوره‌شناسی ایرانی در دپارتمان اسطوره سرای آکادمی شمسه

زیر نظر دکتر بهمن نامور مطلق

در جغرافیای گیتی به ندرت فرهنگ‌هایی را می توان یافت که دارای نظام و شبکۀ اسطوره‌ای منسجم باشند. فرهنگ یونانی-رومی، فرهنگ مصری، فرهنگ هندی و فرهنگ ایرانی از جمله این فرهنگ‌های استثنایی هستند که نظامی کامل از اسطوره‌ها را در دل خود گنجانده‌اند.
متفکرین و اسطوره‌شناسان برخی از فرهنگ‌هایِ مذکور، تلاش‌ها و اقدامات بسیاری در زمینۀ حفظ نظام اسطوره‌ای خویش انجام داده‌اند. چرا که آن‌ها را بخشی از هویت، اصالت و سرمایه فرهنگی خویش می‌دانند.
در این زمینه می‌توان به کنشگران و پژوهشگران فرهنگ یونانی_رومی اشاره کرد که علاوه بر پژوهش و شناخت شبکه‌های اسطوره‌ایِ غنی خویش، اقدامات مهمی در زمینۀ انتشار، توسعه و به روز کردن اسطوره‌های ملی خود به انجام رسانیده‌اند.
فرهنگ مصری را در این میان می‌توان شکست‌خوردۀ بزرگ پروژۀ حفظ و صیانت از اسطوره‌های ملی خویش دانست که تقریبا نظام اسطوره‌ای خود را امروزه از دست داده است.
اما نظام اسطوره‌ای در فرهنگ ایرانی، در میانۀ این فرهنگ‌ها قرار می‌گیرد.
به مدد و توجه مؤلفان طراز اول فرهنگ ایرانی مانند فردوسی، نظامی، اسدی توسی و دیگر بزرگان اعصار گذشته و همچنین تلاش‌های پژوهشگران و نویسندگان قرن اخیر، فرهنگ ایرانی تا حدود زیادی نظام اسطوره‌ای خود را حفظ کرده اما همچنان نیازمند صیانت بیشتر و جدی‌تر است.
شناخت اسطوره‌های ایرانی و نظام اسطوره‌ای حاکم بر آن برای ایرانیان، سرمایۀ عظیم فرهنگی و هویتی است و مهمتر از آن به عنوان تجربۀ زیستۀ یک قوم تاریخ‌مند و با اصالت برای تمامی بشریت قابل مطالعه و استفاده است.
در این دوره که در دپارتمان اسطوره‌شناسی آکادمی شمسه برگزار خواهد شد، با حضور برجسته‌ترین اساتید حوزۀ اسطوره‌شناسی، “نظام اسطوره‌شناسی ایرانی” به طور خاص مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

اسطوره شناسی ایرانی - آکادمی شمسه
اسطوره شناسی ایرانی – آکادمی شمسه

📣 اسطـــــوره‌شناسی ایرانی

🔶 دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور
اساطیر ایرانی بر پایه ادبیات دوره میانه

🔶 دکتر بهمن نامور مطلق
اسطوره‌کاوی قدرت در فرهنگ ایرانی

🔶دکتر مهرک علی صابونچی
خوانش متون باستانی شرشناختی ایرانی

🔖 گواهی پایان دوره

ثبت نام آنلاین از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *