جشنواره ملی نقاشی ارتنگ

جشنواره ملی نقاشی ارتنگ - آکادمی شمسه

پنل پژوهشی نخستین جشنواره ملی نقاشی ارتنگ در روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 با همت انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ و آکادمی شمسه در فرهنگستان هنر برگزار گردید.

این نشست پژوهشی که با نظارت دکتر علی اصغر میرزایی مهر ،دکتر جواد علیمحمدی اردکانی،دکتر مهدی انصاری،دکتر فواد نجم الدین و دکتر جواد آقاجانی برگزار گردید شامل 4 پنل پژوهشی و یک بحث آزاد بود .در ابتدای نشست دکتر علی اصغر میرزایی مهر دبیر علمی جشنواره راجع به روند شکل گیری این جشنواره به ایراد سخنرانی پرداختند و بعد از آن پنل اول با موضوع مناسبات شهر ،شهروند و بازنمود آن در آثار نقاشان معاصر ایران برگزار گردید.

در این پنل دکتر جواد علیمحمدی اردکانی عضو هئیت علمی دانشگاه علم فرهنگ راجع به شهر و بازنمود آن در نقاشی نوگرای ایران صحبت کردند مساله ایی که در سبقه ی نقاشی ما یعنی نگارگری به آن توجه نشده بود؛و بعد از نیمه ی دوم قاجار تا حدودی این برخورد را در آثار نقاشان می توان مشاهده کرد. اما بعد از جریان های انقلابی و دهه 80 به بعد در آثار نقاشان مناسبات شهر، شهروند را به صورت پررنگ تری مشاهده می کنیم که شهربخشی از هویت انسان و عرصه مطالبات فرهنگی اجتماعی شهروند شده است .دکتر رضا صمیم جامعه شناس و استاد دانشگاه مطرح کردند که در شهر جدید دو حوزه باید رخ دهد زیست در یک زمان جدید و زیست در یک فیزیک جدید، اما ما فیزیک تحول یافته می بینیم اما انسان تحول یافته درونی نمی بینیم. که این گسست در نقاشی معاصر ایران دیده نمی شود و هنرهای تصویری معاصر ایران ایدیولوژیک برخورد می کند.در پنل دوم با موضوع تداوم سنت نگارگری در نقاشی معاصر ایران دکتر علی اصغر میرزایی مهر عضو هئیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تدوام سنت نگارگری ایران را در ارزش های زیبایی شناسی نگارگری معرفی کرد نه تداوم فرم و قالب های آن و اظهار داشت احتیاج به پژوهش درباره ی ارزش های نگارگری وجود دارد و ما تازه اول راه هستیم.

استاد مسعود ناصری نیز شاخصه های نگارگری را بیان کرد و اشتراکات نگارگری و نقاشی نوگرای ایران مانند انباشت و پرشدگی،دید از زاویه مختلف،رنگ های تخت و.. را بررسی کرد.بعد از استراحت کوتاه که حضار از بخش نمایشگاهی جشنواره که در گالری فرشچیان موسسه فرهنگی هنری صبا برپا شده بود دیدن کردند.

پنل سوم با موضوع مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران برگزار گردید. دکتر مهدی انصاری دانش آموخته ی فلسفه هنر و مدیر موسسه فرهنگی هنری آکادمی شمسه و مشاور جشنواره ملی ارتنگ به مبحث فلسفه ی روانکاوی پرداختند و با تحلیل آرای فروید ،لاکان و کریستوا مفهوم طردشدگی را در نقاشی معاصر ایران به بحث گذاشتند و در همین راستا کارهای آقای احمد مرشدلو را مورد خوانش روانکاوانه قرار دادند و در ادامه ی این پنل دکتر فواد نجم الدین عضو هئیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ ابتدا تاریخچه ای از نظریه ها و رابطه بین عینیت های بیرونی با محتوای ذهنی و دریافت های حسی بصری را بیان کردند.وراجع به اینکه چگونه تغییر در نظریه ها و اندیشه ی انسان باعث تغییر در شیوه های نظام های بصری ایجاد می کند صحبت کردند و به این مساله که حال جهان معیار ها و ارزش ها از مساله زیبایی در هم ریخته چگونه نظام ارزش جدید شکل می گیرند و مبنای نگارش نقد در آثار تجسمی می شوند؛پرداختند.

پنل چهارم با موضوع جامعه شناسی بدن در نقاشی معاصربرگزار گردید در این پنل دکتر آرش حیدری عضو هئیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ راجع به آرایش بدن ها در فضاها و سازمان دهی بدن ها در فضا ها صحبت کردند که این الگوها باعث ایجاد یک آرایش خاص به بدن می شوند و سلسله مراتبی از قدرت را خلق می کنند. وی مکانیسم مشترک بین نگارگری و نقاشی نوگرای ایران را بازگشت به خویشتن معرفی کرد که باعث فرودست سازی و فرادست سازی برخی بدن ها می شود.و دکتر سعید اسدی مدیر مجموعه ی تئاتر شهر بدن را مهم ترین عرصه برای سوژه ی اجتماعی بودن معرفی کرد و بدن را به مثابه یک متن دانست و رویکرد های بازنمایی بدن در هنر را پدیدارشناسی و نشانه شناسی یعنی تاکید بر تجربه کردن بدن و دلالت گری دانست.در انتهای پنل پژوهشی بحث آزادی با عنوان بررسی مسایل و چالش های نقاشی معاصر ایران توسط استاد زروان روحبخشان کیوریتور و منتقد هنری انجام شد ایشان عنوان کرد که عناصر بصری و هدف اصلی نقاشی در نقاشی معاصر ایران کم رنگ شده است؛و هنر معاصر به طور کلی دو خط را دنبال می کند تقابل با وضعیت موجود و بازتولید وضعیت موجود .هنرمند و منتقد نباید کنش گر اجتماعی و یا فیلسوف باشند وگرنه اثر گرفتار وضعیت کلیشه ها می شود وی در ادامه گفت در آثار نقاشی معاصر ایران کنش نقاشی و ویژگی و فیزیک نقاشی کم تر دیده می شود و هنرمندان بیشتر به شعار و پیام های اجتماعی می پردازند.

انتهای این مراسم سرکار خانم فریال طاهری دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد نقاشی دبیر اجرایی این جشنواره راجع به روند شکل گیری و تکامل ایده ها ی جشنواره، تشکیل شورای سیاست گذاری، تعیین هئیت داوران دو بخش نمایشگاهی و پژوهشی ،تعیین موضوع و محور های جشنواره و تشکیل هئیت اجرایی صحبت کرد. وی اهداف جشنواره را شناساندن و معرفی هنرمندان ناشناخته ، جوان و مستعد به طور خاص دانشجویان معرفی کرد تا این جشنواره بتواند فرصتی برای ارایه آثار آنها در بخش نمایشگاهی و پژوهشی باشد؛وی امید داشت که این جشنواره بتواند برخی از دانشجویان رشته نقاشی را از منفعل بودن خارج کرده و مطالبه گر شوند و بطور جدی و تخصصی در رشته ی خود؛نقاشی فعالیت کنند. در انتهای پنل پژوهشی اهدای جوایز به نفرات برگزیده بخش نمایشگاهی و پژوهشی توسط دکتر سعیدهاشمی ریاست محترم دانشگاه علم و فرهنگ،دکتر علی اکبر هاشمی راد معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ،دکتر مهدی اخویان رییس دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ،دکتر علی اصغر میرزایی مهر دبیر علمی جشنواره و مدیر گروه نقاشی علم و فرهنگ و استاد گرانقدر علی قلم سیاه انجام شد.نفر اول بخش نمایشگاهی سرکار خانم هلیا عطاران شیرازی،نفر دوم بخش نمایشگاهی سرکار خانم آذین ذولفقاری،نفر سوم بخش نمایشگاهی سرکار خانم زهرا پیران و برگزیده های بخش نمایشگاهی جناب آقای امیررضا کوهی،سرکار خانم ماندانا خدابخشی،سرکار خانم حوری بنام،جناب آقای میلاد پورحقگو و سرکار خانم نیلوفر حیدری و در بخش پژوهشی نفر اول سرکار خانم دیبا موذنی ، نفر دوم در بخش پژوهشی به طور مشترک سرکار خانم فریال طاهری و سوری عبدالهی و نفر سوم در بخش پژوهشی سرکار خانم نازنین نبوی معرفی شدند.لازم به ذکر است همکاران اجرایی این جشنواره نعیم شفیعی،هادی پورصادقیان ،فاطمه عرب بیگی،راشین امانی،مایده عمو عابدینی،میلادپورحقگو،شایان شعبان ،احمد ریسی ،علیرضا نیکبخت،فرهاد توکلی،،ماندانا خدابخشی ،رضا اسکندر پور ونگین ارژنگ بودند.این جشنواره با حمایت و همکاری انجمن علمی دانشجویی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ(با دبیری فریال طاهری)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ،دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ،فرهنگستان هنر،موسسه فرهنگی هنری صبا،موسسه فرهنگی هنری آکادمی شمسه ،نشریه میان رشته ای ممکن،موسسه ندانی وگالری آنلاین برگزار گردید.فریال طاهری بیان داشت که امید است جشنواره ملی نقاشی ارتنگ در سال های آتی با حمایت و همکاری اساتید و دانشجویان هنر،دانشکده ها،گالری ها،نهاد ها و موسسات آموزش عالی هنر باشکوه تر از امسال برگزار گردد تا بتواند گامی موثر در راستای اعتلای فرهنگ و هنر این مرز و بوم بردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *