فلسفه بدن در هنر معاصر / دکتر مهدی انصاری

مهدی انصاری، دانش آموخته فلسفه، مدرس دانشگاه و مدیریت آکادمی شمسه در روز سه شنبه ۴دی ماه 97 در دانشگاه علم و فرهنگ درباره هنر معاصر و فلسفه بدن در این دوران به ایراد سخنرانی پرداختند ایشان در این سخنرانی به چرخش فلسفی که حول محور بدن در جهان معاصر اتفاق افتاد پرداخته و مواردی […]

مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران

سخنرانی دکتر مهدی انصاری   عنوان : مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران  در جشنواره ملی نقاشی ارتنگ

سخنرانی مفهوم انسان در فلسفه و بازتاب آن در نقاشی معاصر ایران(دکتر مهدی انصاری)

جشنواره ملی نقاشی ارتنگ - آکادمی شمسه

دکتر مهدی انصاری دانش آموخته ی فلسفه هنر و مدیر موسسه فرهنگی هنری آکادمی شمسه و مشاور جشنواره ملی ارتنگ در بخش پژوهشی این جشنواره، به مبحث فلسفه ی روانکاوی پرداختند و با تحلیل آرای فروید ،لاکان و کریستوا مفهوم طردشدگی را در نقاشی معاصر ایران به بحث گذاشتند و در همین راستا کارهای آقای […]

همایش پرسش از هنر معاصر ایران

همایش پرسش از هنر ایران - آکادمی شمسه - مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی

 پرسش از هنر معاصر ایران/ اظهارنظر درباره هنر نو و معاصر ایران را می توان از نسبت این هنر با وضعیت کلی اجتماعی و فرهنگی امروز شروع کرد و سیر دگردیسی آن را تبیین نمود. امروزه، هنرمند ایرانی با مسأله جهانی شدن و رقابت های شدید در عرصه دنیای هنر مواجه است و تحلیل این […]

سخنرانی دکتر ناظرزاده کرمانی

سخنرانی دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی