گزارش همایش پرسش از هنر معاصر ایران – آکادمی شمسه

همایش پرسش از هنر معاصر ایران - آکادمی شمسه

گزارش همایش پرسش از هنر معاصر ایران همایش “پرسش از هنر معاصر ایران” در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 28 و 29 آبان ماه 1397، در دانشگاه هنر تهران برگزار گردید. در این همایش که با همکاری موسسه فرهنگی- هنری آکادمی شمسه، انجمن هنر اسلامی دانشگاه هنر، و معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برگزار […]