نخستین جشنواره ملی نقاشی ارتنگ – آکادمی شمسه

جشنواره ملی نقاشی ارتنگ بخش نمایشگاهی

انجمن علمی نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ در تیرماه 1398 نخستین جشنواره ملی نقاشی اَرتَنگ که شامل دو بخش نمایشگاهی و پژوهشی می باشد؛ را برگزار خواهد کرد. در تاریخ 3 تیرماه 1398 یک پنل پژوهشی بر مبنای نقاشی معاصر ایران از ساعت 14 الی 19 در سالن همایش های فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.هدف […]