پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1402 آکادمی شمسه

           1 فاطمه صادقی منفرد پژوهش هنر روزانه – دانشگاه تهران           2 آیلار محمدی پژوهش هنر روزانه – دانشگاه تهران           3 نازگل حصاری عکاسی روزانه – دانشگاه تهران           4 سارا شفقی زاده عکاسی روزانه – دانشگاه تهران           5 فاطمه کریم پور عکاسی روزانه – دانشگاه تهران           6 حامد یوسفی گرافیک […]

پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 آکادمی شمسه

پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 آکادمی شمسه اسامی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد هنر و فلسفه 1401 که دانشجویان آکادمی شمسه بوده اند. ردیف نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه 1 بهار سعیدی پژوهش هنر روزانه – دانشگاه تهران 2 فریده معینی نسب پژوهش هنر روزانه – دانشگاه تهران 3 […]