مدرسه مطالعات اسطوره شناسی

مدرسه مطالعات اسطوره شناسی

 

اسطوره شناسی ایرانی

کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

در پایان هر ترم به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطاء می‌گردد.
(اعطاء گواهی منوط به تسویه کامل و ارائه مدارک می‌باشد.)

شهریه دوره : 2.400.000 تومان

  ثبت نام آنلاین

 

جهت پرداخت از طریق PayPal
به آدرس academyehonarshamse@gmail.com پیام ارسال بفرمایید.

 

سرفصل کلاس‌های مدرسه مطالعات
اسطوره شناسی آکادمی شمسه

 

 • اساطیر ایرانی بر پایه ادبیات دوره میانه (زرتشتی، زروانی، مزدکی و فرَق بعد از اسلام)

 1. ادبیات و اساطیر زرتشتی
 2. دینکرد و بندهش
 3. گزیده های زادسپرم و روایات پهلوی
 4. اساطیر ارداویراف نامه و زند بهمن یسن
 5. یادگار زریران و خدای نام
 6. اندرزنامه ها و درخت آسوریگ
 7. کارنامه اردشیر بابکان، هزار افسان و سندبادنامه
 8. اساطیر زروانی
 9. اساطیر مزدکی
 10. اساطیر فرَق بعد از اسلام

 

 • خوانش متون باستانی شرشناختی ایرانی

  1. جلسه نخست : دیباچه

  تاریخچه‌ای کوتاه از زبان‌های ایرانی و متون برجامانده

  معرفی متون و منابع مورد مطالعه در این دوره

  مقدمه‌ای بر ماهیت شر ایرانی (زردشتی و مانوی)

  2. جلسه دوم : اهریمن زردشتی و تکوین ثنویت ایرانی

  اهونودگاه، بندهایی از یسنای سی‌ام (درباره‌ی تقابل سپندمینو و انگرمینو)،

  اشتودگاه، بندهایی از یسنای چهل‌وپنجم(درباره‌ی تقابل سپندمینو و انگرمینو)،

  بندهایی از بخش نخست بندهش (اصل و جایگاه اهریمن در عالم)

  بندهایی از فصل 24 دینکرد پنجم (ماهیت اهریمن)

  3. جلسه سوم : اهریمن مانوی و تکوین ثنویت گنوسی

  دستنویس پهلوی اشکانی (پارتی) M 507 (معرفی اهریمن)

  بندهایی از فصل ششم و بیست ­و ­هفتم کفالایا (معرفی اهریمن)

  بندهایی از مزمور 223 زبور مانوی (یورش اهریمن)

  بندهایی از بخش نخست فرگرد چهارم مزامیر توماس (یورش اهریمن)

  بخش‌هایی از الفهرست ابن‌ندیم درباره‌ی «ابلیس قدیم»

  4. جلسه چهارم : کماله‌دیوان و دیوان زردشتی و دسته‌بندی آن‌ها

  بندهایی از فرگرد نوزدهم وندیداد (معرفی دیوان)

  بخش دوازدهم بندهش (معرفی دیوان و خصوصیات و اعمالشان)

  پرسش هفتم مینوی خرد (چگونگی پدیداری دیوان)

  فصل دوم صددربندهش (خصوصیات کماله‌دیوان)

  بخش آغازین دینکرد ششم (دیوان در مردم راه دارند)

  5. جلسه پنجم: دیوان مانوی و پیدایش گیهان

  بندهایی از متن فارسی میانه‌ی x و y (پیدایش گیهان)

  بندهایی از متن سغدی پیدایش آسمان‌ها (جایگاه دیوان)

  بخش‌هایی از کفالایا درباره‌ی هولای سریانی و اندیشه‌ی مرگ قبطی و یونانی

  6. جلسه ششم: بدشهریاری (از آژی‌دهاک اوستا تا ضحاک متون متأخر زردشتی)

  بندهایی از آبان‌یشت و زامیادیشت (کامه‌ی اژدی‌دهاک و کوشش برای به چنگ آوردن فرّ جمشید)

  بندهایی از بخش بیستم بندهش (نسب ضحاک)

  بندهایی از بخش هیجدهم بندهش (درباره‌ی گزندی که هزاره به هزاره به ایرانشهر می‌رسد)

  بندهایی از پرسش بیست‌وششم مینوی خرد (چرایی رسیدن پادشاهی به ضحاک)

  7. جلسه هفتم: ناپاکی و آلودگی (مردار و دشتان)

  بندهایی از فرگرد هفتم وندیداد (درباره دروج نسو)

  بندهایی از فرگرد شانزدهم وندیداد (درباره‌ی دشتان)

  بندهایی آغازین بخش پنجم بندهش (جهی و پدیداری دشتان)

  روایت تهمورس و جمشید از دستنویس م.او29 (زن تهمورس و فریب دشتان)

  8. جلسه هشتم: بیماری‌ها و ناتوانی‌های جسمی

  فرگرد نخست وندیداد (شانزده سرزمین و آفات آن)

  بندهایی از فرگرد دوم وندیداد(داستان جم)

  بندهایی از فرگرد بیستم وندیداد (علل پیدایش بیماری)

  9. جلسه نهم: خشکسالی

  بندهایی از تیشتریشت (داستان تیشتر و اپوش)

  بندهایی از آبان‌یشت (ارزش آب)

  بخش سوم گزیده‌های زاداسپرم (مقابله‌ با آلودگی و گزند اهریمن و دیوان)

  بندهای آغازین فصل هشتم بندهش (نبردکردن مقابل اهریمن)

  10. جلسه دهم: گناه و پادافره دوزخی

  فصل پنجاه روایت پهلوی (دوزخ و گریوه‌ی ارزور)

  پرسش سی‌وپنجم مینوی خرد (کدام گناه؟)

  بخش دوزخ ارداویراز‌نامه (معرفی گناهان و پادافره آن‌ها)

 

 • اسطوره کاوی قدرت در فرهنگ ایرانی

در این دوره به دنبال «اسطوره کاوی عشق در فرهنگ ایرانی»، در نظر است به «اسطوره کاوی قدرت در فرهنگ ایرانی» پرداخته شود.

یکی از مهمترین عناصر هر اسطوره شناسی شهریاری آن است و عنصر شهریاری با مسئله قدرت به ویژه قدرت سیاسی به طور تنگاتنگ پیوند خورده است.

شهریار در اندیشه هندوایرانی مدیر مذهبی و به خصوص سیاسی جامعه محسوب می گردد.

اوست که بر مسند حکمرانی می نشیند و دو قشر دیگر یعنی جنگاوران و پیشه وران را مدیریت می‌کند.

فرهنگ ایرانی به دلیل قدمت و غنایی که دارد، تاریخ و الگوهای ویژه ای را در حوزه اسطوره های قدرت ارائه نموده است.

شهریارانی که نماد قدرت سیاسی محسوب می شدند از گونه های مختلفی در این فرهنگ برخودارند.

از کیومرث تا هوشنگ و تهمورث، و از جمشید تا ضحاک و فریدون، حتی کوروش، داریوش و دارا هر یک نوع خاصی از قدرت و شهریاری را نمایندگی می کنند.

امید است شناخت این الگوها نه فقط ما را با بخشی از هویتمان آشنا کند، بلکه معیاری برای شناخت و ارزیابی موضوع قدرت را نیز در اختیارمان بگذارد.

 

شهریه دوره : 2.400.000 تومان

نحوه پرداخت شهریه 

پیش پرداخت: 1.000.000 تومان

قسط اول: 700 هزار تومان (25 آبان ماه)

قسط دوم: 700 هزار تومان (16 آذر ماه)

 

دوستانی که در ترم‌های گذشته کلاس‌های اسطوره سرا شرکت نموده‌اند از  200 هزار تومان تخفیف برخوردار می‌گردند.

متقاضیانی که شهریه خود را در هنگام ثبت نام کامل پرداخت نمایند، می‌توانند از 5 درصد تخفیف بهره‌مند گردند.

(120 هزار تومان)

 

 مطالب مرتبط

باشگاه شاهنامه پژوهان

دپارتمان اسطوره شناسی آکادمی شمسه