مدرسه عالی اسطوره شناسی

مدرسه عالی اسطوره شناسی

 

 

کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

در پایان هر ترم به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطاء می‌گردد.
(اعطاء گواهی منوط به تسویه کامل و ارائه مدارک می‌باشد.)

زمان استراحت کلاس‌ها 15 دقیقه می‌باشد.

چهارجلسه در سال 1402 و شش جلسه باقیمانده کلاس در سال 1403 برگزار می‌گردد.

شهریه دوره : 2.700.000 تومان

نحوه پرداخت شهریه

پیش پرداخت: 1.350.000 تومان

پرداخت دوم : 1.350.000تومان، (جلسه پنجم)

دوستانی که در ترم گذشته کلاس های اسطوره سرا شرکت نموده اند، از  100 هزار تومان تخفیف برخوردار می‌گردند.

متقاضیانی که شهریه خود را در هنگام ثبت نام کامل پرداخت نمایند، می‌توانند از 5 درصد تخفیف (140 هزار تومان) بهره مند گردند.

 

جهت پرداخت از طریق PayPal
به آدرس academyehonarshamse@gmail.com پیام ارسال بفرمایید.

 

سرفصل کلاس‌های مدرسه عالی
اسطوره شناسی آکادمی شمسه

 

ادبیات و اساطیر مانوی

 • جلسه نخست: درآمدی بر کیش گنوسی
 • جلسه دوم: مانویت و اسطوۀ نور و ظلمت
 • جلسه سوم: اسطورۀ آفرینش در آیین مانوی
 • جلسه چهارم: ایزدان کیهان شناخت مانوی
 • جلسه پنجم: اسطورۀ آفرینش انسان
 • جلسه ششم: اسطورۀ فرجام شناخت مانوی
 • جلسه هفتم: بهشت مانوی و ویژگی‌های آن
 • جلسه هشتم: عرفان گنوسی و مانوی
 • جلسه نهم: ادبیات منثور مانوی
 • جلسه دهم: ادبیات منظوم مانوی

 

آفرینش، آمیزش و وِزارش ایرانی

 • جلسه نخست: دیباچه
 1. تاریخ و زیستگاه زندگی ایرانیان آغازین
 2. پیشینۀ باور ایرانیان آغازین
 3. کوی‌ها و کرپن‌ها
 4. مزدیسنی در برابر دیویسنی
 5. هنجارشکنی و هنجارگذاری‌ زردشت
 • جلسه دوم : دوبنی (ثنویت)
 1. مغان ایرانی و سرنوشت میراث زردشت
 2. دین زردشت، زردشتی‌گری، دین زردشتی
 • جلسه سوم: آفرینش 1
 1. دیرینه‌شناسی آفرینش ایرانی و انیرانی (هند و بین‌النهرین)
 2. کیهان‌شناخت ایرانی
 3. زمان و فضای بی‌کرانه و کرانه‌مند
 4. چهار دورهۀ سه‌هزارسالۀ تاریخ اساطیری ایران
 • جلسه چهارم: آفرینش 2

روایت و بررسی اسطورۀ آفرینش مبتنی بر اوستا، بندهش و گزیده‌های زاداسپرم: آفرینش آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو یکتا‌آفریده و کیومرث

 • جلسه پنجم: ایزدان
 1. پیشینۀ ایزدکدۀ ایرانی
 2. امشاسپندان و تجلی ذات‌های اَهورَمزدا
 3. دسته‌بندی و طبقه‌بندی ایزدان
 • جلسه ششم: دیوان
 1. دیویَسنی و دیودانِ ایرانی
 2. کماله‌دیوان و هفت‌گانه‌سازی شر
 3. دسته‌بندی و طبقه‌بندی دیوان
 • جلسه هفتم: آمیزش 1
 1. عصر آمیختگی خیر و شر
 2. بقای نسل کیومرث با مشی و مشیانه
 3. جغرافیای اساطیری ایران و انیران
 4. خدای‌نامه‌ها و روایت شاهان و خاندان‌های بزرگ ایرانی
 • جلسه هشتم: آمیزش 2
 1. فرِّ کیانی و سلسله‌شاهان ایرانی
 2. فرِّ پهلوانی و خاندان گرشاسب و رستم
 • جلسه نهم: اسطورۀ زردشت
 1. آغاز شکست اهریمن
 2. روایت زندگی زردشت در تاریخ اساطیری ایران
 • جلسه دهم: وِزارش
 1. دیرینه‌شناسی آخرالزمان
 2. عصر جدایی خیر و شر
 3. پسران بُختار زردشت (اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس)
 4. نبرد نهایی و فرجام کار خیر و شر

 

اسطوره کاوی قدرت: شهریاران

مضمون قدرت جلوه‌های گوناگونی دارد که مهمترین آن قدرت شهریاری است.

تمدن ایرانی تجربیات قدرت شهریاری را در برخی از بزرگترین شخصیت‌های اسطوره ای خود بازتابانده است.

از هوشنگ و تهمورث تا جمشید و فریدون و کیخسرو همچنین کیکاووس و ضحاک هر یک الگوی خاص خود را برای شهریاری دارند.

این مجموعه دروس ده جلسه ای با روش اسطوره کاوی به بررسی این الگوها و دستاوردهای آنها می پردازد.

در واقع، به دنبال مباحث ترم گذشته به برخی از شهریاران اسطوه‌ای ایران زمین و خویشکاری‌ها و بزهکاری‌های آنها پرداخته می شود:

 • ضحاک: دو جلسه
 • فریدون: دو جلسه
 • منوچهر: یک جلسه
 • کیکاووس: دو جلسه
 • کیخسرو: سه جلسه

 

شهریه دوره : 2.700.000 تومان

نحوه پرداخت شهریه

پیش پرداخت: 1.350.000 تومان

پرداخت دوم : 1.350.000تومان، (جلسه پنجم)

دوستانی که در ترم گذشته کلاس های اسطوره سرا شرکت نموده اند، از  100 هزار تومان تخفیف برخوردار می‌گردند.

متقاضیانی که شهریه خود را در هنگام ثبت نام کامل پرداخت نمایند، می‌توانند از 5 درصد تخفیف (140 هزار تومان) بهره مند گردند.

 

 مطالب مرتبط

باشگاه شاهنامه پژوهان

دپارتمان اسطوره شناسی آکادمی شمسه