کلاس‌های دکتر بهمن نامور مطلق

دکتر بهمن نامور مطلق

کلاس‌های دکتر بهمن نامور مطلق

کارگاه گونه‌های بیش‌متنی

دکتر بهمن نامور مطلق کلاس گونه های بیش متنی را برگزار می کند.

شرح درس کلاس گونه های بیش متنی

تحقیقات میان متن‌های ادبی-هنری بر اساس ترامتنیت به دو دسته بزرگ بینامتنیت و بیش متنیت تقسیم می شوند.

بیش متنیت به روابط برگرفتگی و اشتقاق میان متن‌ها می پردازد و خود شش زیرگونه اصلی دارد که عبارتند از: پاستیش، پارودی، شارژ، تراپوشی، فورژی و جایگشت.

بسیاری از انواع روابط برگرفتگی مانند از آن خودسازی، کیچ، سرقت، اقتباس، … در این شش زیرگونه بیش متنیت دسته بندی می شوند.

بیش متنیت نه فقط برای درک روابط و تحلیل آن‌ها مناسب است بلکه می تواند در خلق اثر نیز به طور جدی یاری رساند.

کارگاه پیش رو قرار است به شش گونه اصلی یاد شده بیش متنیت بپردازد.

بررسی هر گونه شامل دو قسمت خواهد بود: نظری و کاربردی. برگرفتگی‌های درون رشته‌ای و بینارشته‌ای، درون فرهنگی و بینافرهنگی، درون زمانی و بینازمانی از موضوعات این جلسات خواهد بود.

منابع: 1. درآمدی بر بینامتنیت، 2. بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 3. تراروایت 4. ادبیات تطبیقی همگی نوشته نامور مطلق

 

دکتر

بهمن نامور مطلق

8 جلسه 2 ساعته

16 ساعت

یکشنبه

20 – 18

500

هزار تومان

30/ 1401/11

آنلاین

مطالب مرتبط

درسگفتارهای برگزار شده دکتر بهمن نامور مطلق در آکادمی شمسه

برای مشاهده جزئیات و خرید روی تصویر دوره کلیک کنید

بیش متنیت

 

 

تراروایت

بهمن-نامور-مطلق-تراروایت - آکادمی شمسه

 

زمان روایی و تراروایی

 

بهمن-نامور-مطلق-زمان-روایی-و-تراوایی

 

زمان و روایت؛ دیرش

 

 

دوره اسطوره شناسی؛ روش و آفرینش

 

 

دوره اسطوره شناسی؛ نگرش و کنش