دوره‌ های برگزار شده

دوره‌ های برگزار شده در مؤسسۀ عالی مطالعات هنر و علوم انسانی آکادمی شمسه

 

دوره‌ های برگزار شده در مؤسسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی آکادمی شمسه به ترتیب زمانِ برگزاری کلاس‌ها قرار گرفته‌اند.

فایل صوتی تعدادی از این دوره‌ های برگزار شده، جهت تهیه و استفاده مخاطبان عزیز
در فروشگاه سایت آکادمی شمسه قرار گرفته است.

برای تهیه و دسترسی موضوعی به درسگفتارهایی که در فروشگاه سایت آکادمی شمسه قرار دارند،
می‌توانید به دپارتمان‌های مختلف آکادمی شمسه که به تفکیک موضوعی دوره‌‌های برگزارشده  می‌باشند، مراجعه بفرمایید.

 

دوره‌ های برگزار شده به ترتیب زمانِ برگزاری

 

 1. فلسفۀ هنر غرب و زیبایی‌شناسی   /    استاد مهدی انصاری (زمستان 1393)

 2. نقد هنری   /  استاد حمید سوری (پاییز 1394)

 3. زیبایی‌شناسی از منظر کانت   /  استاد امیر مازیار (پاییز 1394)

 4. قهرمان و اسطوره   /  استاد عباس مخبر (پاییز 1394)

 5. فلسفۀ کانت؛ معرفت‌شناسی و اخلاق   /  استاد امیر مازیار (پاییز 1394)

 6. اسطوره و فلسفه   /  استاد مهدی انصاری (پاییز 1394)

 7. تحلیل گفتمان؛ مطالعۀ موردی سینمای ایران   /  استاد مصطفی مهرآیین (پاییز 1394)

 8. درسگفتارهای اسطوره‌شناسی   /  استاد عباس مخبر (پاییز 1394)

 9. دودمان‌پژوهی هنر و زیبایی در آراء فوکو، دریدا، لاکان، کریستوا   /  استاد محمد ضیمران (پاییز 1394)

 10. تفسیر هنر معاصر   /  استاد امیر نصری (پاییز 1394)

 11. اسطوره و هنر   /  استاد عباس مخبر (بهار 1395)

 12. ساختار و منطق بازار هنر   /  استاد حمیدرضا ششجوانی (بهار 1395)

 13. بازخوانی جوزف کمبل   /    استاد عباس مخبر (تابستان 1395)

 14. دودمان‌پژوهی لذت در گسترۀ فلسفۀ هنر (دوران باستان)   /   استاد مهدی انصاری (پاییز 1395)

 15. فلسفۀ هنر مدرن   /    استاد محمد ضیمران (پاییز 1395)

 16. گادامر؛ هرمنوتیک و زیبایی‌شناسی   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1395)

 17. اقتصاد هنر   /    استاد حمیدرضا ششجوانی (زمستان 1395)

 18. کارگاه روش تحقیق   /   استاد هلیا دارابی (زمستان 1395)

 19. اسطوره‌کاوی عشق   /    استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1395)

 20. تاریخ انتقادی هنر و رویکردهای نو   /   استاد کامبیز موسوی‌اقدم (بهار 1396)

 21. نظریه‌های ادبی   /    استاد عباس مخبر (بهار 1396)

 22. تحولات اجتماعی هنر ایران معاصر   /    استاد محمدرضا مریدی (تابستان 1396)

 23. نیچه؛ زیبایی‌شناسی قدرت   /     استاد عبدالحسن پیروز (تابستان 1396)

 24. خوانش فرهنگی فیلم   /    استاد سعید اسدی (تابستان 1396)

 25. بررسی و تحلیل اسطوره ایرانی (1)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1396)

 26. جامعه شناسی هنر و ادبیات   /   استاد مصطفی مهرآیین (بهار 1397)

 27. بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی (2)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (بهار 1397)

 28. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /    استاد عطاالله کوپال (بهار 1397)

 29. خوانش فرهنگی فیلم؛ جنسیت در سینما   /    استاد سعید اسدی (بهار 1397)

 30. کارگاه ترجمه؛ متون تخصصی هنر     /   استاد هلیا دارابی (بهار 1397)

 31. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (1)   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (بهار 1397)

 32. اسطوره‌های ایرانی و آفرینش هنری   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1397)

 33. فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناسی (1)   /  استاد مهدی انصاری (تابستان 1397)

 34. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچۀ مکاتب (2)   /    استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1397)

 35. معرفت‌شناسی و تحلیل آثار هنری بر مبنای سنت ایرانی- اسلامی   /    استاد اسماعیل بنی‌اردلان (پاییز 1397)

 36. خیال در فلسفۀ ابن سینا   /   استاد امیر مازیار (پاییز 1397)

 37. اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (1)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (پاییز 1397)

 38. فلسفه هنر و زیبایی شناسی (2)   /   استاد مهدی انصاری (پاییز 1397)

 39. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطاالله کوپال (پاییز 1397)

 40. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (1) : ظهور لوگوس یونانی؛ فلسفۀ پیش‌سقراطی و سقراط   /    استادمحمدمهدی اردبیلی (پاییز 1397)

 41. کارگاه نمایشنامه‌نویسی   /    استاد عطاالله کوپال (پاییز 1397)

 42. تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر   /    استاد جواد علیمحمدی (پاییز 1397)

 43. اسطوره‌های شاهنامه و آفرینش هنری (2)   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1397)

 44. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (2) : شکوه عقل یونانی، افلاطون و ارسطو   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (زمستان 1397)

 45. تأملاتی تبارشناسانه در فهم هنر   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1397)

 46. خوانش تحلیلی هنر معاصر   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (زمستان 1397)

 47. فلسفه هنر در سنت ایدئالیسم (1) : کانت   /    استاد سید مسعود حسینی (زمستان 1397)

 48. فلسفه هنر و زیبایی شناسی (3)   /    استاد مهدی انصاری (زمستان 1397)

 49. مبانی اسطوره‌شناسی   /    استاد عباس مخبر (زمستان 1397)

 50. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1) : از دیوارنگاری غارها تا نقاشی‌های مانویان   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (بهار 1398)

 51. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (3) : خاستگاه‌های عقل مدرن   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (بهار1398)

 52. درآمدی بر زیبایی‌شناسی طبیعت   /    استاد مسعود علیا (بهار 1398)

 53. فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم (2) : فیشته و شلینگ   /   استاد سید مسعود حسینی (بهار 1398)

 54. نظریۀ هنر آدورنو   /   استاد آیدین کیخایی (بهار 1398)

 55. مسئله نقد و درن‌ماندگاری در میدان هنر   /    استاد آرش حیدری (بهار 1398)

 56. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2) : از ورود اسلام تا حملۀ مغول   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 57. اسطوره‌های هندی و آفرینش هنری   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1398)

 58. هنر و دیگری به روایت باختین   /    استاد مسعود علیا (تابستان 1398)

 59. زیبایی‌شناسی امر والا (از یونان باستان تا زیبایی‌شناسی بریتانیایی قرن 18)    /   استاد گلنار نریمانی (تابستان 1398)

 60. جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (تابستان 1398)

 61. فلسفۀ روانکاوی (فروید، لاکان، کریستوا، دلوز)   /   استاد مهدی انصاری (تابستان 1398)

 62. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /    استاد عطالله کوپال (تابستان 1398)

 63. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (4) : دکارت؛ آغاز فلسفه مدرن   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (تابستان 1398)

 64. کارگاه نمایشنامه‌نویسی   /   استاد عطالله کوپال (تابستان 1398)

 65. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (3) : از ربع رشیدی تا مکتب هرات   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 66. فلسفۀ هنر در سنت ایدئالیسم (3) : هگل   /   استاد مسعود حسینی (تابستان 1398)

 67. عصر باروک؛ وضعیت باروکی   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1398)

 68. فیلم‌نامه‌نویسی  /   استاد امیررضا نوری پرتو (تابستان 1398)

 69. فتیشیسم در موسیقی و واپس‌روی شنیدن   /   استاد آیدین کیخایی (تابستان 1398)

 70. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4) : مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1398)

 71. فلسفۀ کانت (1) : متن‌خوانی نقد عقل محض   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1398)

 72. فلسفۀ هنر هایدگر؛ متن‌خوانی «سرآغاز کار هنری»   /    استاد مسعود علیا (پاییز 1398)

 73. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (5) : از فرنگی‌سازی تا ورود مدرنیسم   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (پاییز 1398)

 74. اندیشۀ فلسفی در عالم اسلام   /    استاد میلاد نوری (پاییز 1398)

 75. تاریخ انتقادی فلسفه غرب (5) : مواجهۀ عشق و عقل مدرن؛ بازخوانی اخلاق اسپینوزا   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (پاییز 1398)

 76. متن‌خوانی مقالۀ «تعهد» (آدورنو، سارتر، برشت)   /   استاد آیدین کیخایی (پاییز 1398)

 77. مقدمه‌ای انتقادی بر مفهوم ادبیات جهان   /   استاد نوید نادری (پاییز 1398)

 78. فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (پاییز 1398)

 79. خوانش هنر از دریچه نظریه؛ از نیچه تا هایدگر   /    استاد زهرا ایرانی صفت (پاییز 1398)

 80. تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (6) : از صنایع مستظرفه تا هنر مفهمی   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (زمستان 1398)

 81. نشانه‌شناسی بینامتنی   /   استاد بهمن نامورطلق (زمستان 1398)

 82. فلسفه کانت (2) : استتیک استعلایی در فلسفۀ کانت (زمان و مکان)   /   استاد امیر مازیار (زمستان 1398)

 83. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (1) : از دیوارنگاره‌های تمدن کرت تا نقاشی‌های دورۀ گوتیک   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (زمستان 1398)

 84. بررسی تطبیقی اساطیر بین‌النهرین و ایران   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (زمستان 1398)

 85. بازخوانی نظام فلسفۀ ابن‌سینا   /   استاد میلاد نوری (زمستان 1398)

 86. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (زمستان 1398)

 87. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (6) : کثرت در وحدت مدرن، بازخوانی مونادولوژی لایب‌نیتس   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (زمستان 1398)

 88. نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (2)   /   استاد زهرا ایرانی‌صفت (زمستان 1398)

 89. تفسیر نقاشی کاراواجو    /   استاد امیر نصری (زمستان 1398)

 90. فرم اجتماعی هنر؛ جستاری در جامعه‌شناسی هنر   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1398)

 91. نقد و تحلیل فیلم از منظر ژانر   /    استاد امیر رضا نوری پرتو (زمستان 1398)

 92. درسگفتار نقد هنری   /   استاد هلیا دارابی (زمستان 1398)

 93. پویشگاه نگارش آکادمیک   /   استاد علیرضا عامری (زمستان 1398)

 94. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (2) : از تخته‌نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک    /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (بهار 1399)

 95. تفکر به موسیقی از منظر فیلسوفان آلمانی   /   استاد هانی اشرفی (بهار 1399)

 96. نیچه، حقیقت هنر؛ متن خوانی زایش تراژدی   /   استاد آیدین کیخایی (بهار1399)

 97. فلسفۀ کانت (3) : مفاهیم پیشین فاهمه در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (بهار 1399)

 98. هنر از دریچۀ اگزیستانسیالیسم   /   استاد مهدی انصاری (بهار 1399)

 99. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (بهار 1399)

 100. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (7) : تجربه‌گرایی مدرن؛ از ایمان تا شکاکیت   /   استاد محمدمهدی اردبیلی (بهار 1399)

 101. مقدمه‌ای بر سمینار یازدهم ژاک لاکان (مقدمه‌ای بر نظریه‌ رانه‌ها)   /   استاد کامران لامعی (بهار 1399)

 102. فلسفه دلوز و گتاری چیست؟ (دلوز، گتاری و روانکاوی)   /   استاد مهدی رفیع (بهار 1399)

 103. زندگی، هنر و حیات اجتماعی   /   استاد آرش حیدری (بهار 1399)

 104. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (3) : اوج کلاسیک تا سبک نئوکلاسیک   /   استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (تابستان 1399)

 105. جامعه‌شناسی هنر و ادبیات   /   استاد مصطفی مهرآئین (تابستان 1399)

 106. کارگاه نگارش پیشنهاد پژوهشی   /   استاد مهرنوش غضنفری (تابستان 1399)

 107. ژرارژنت و ترامتنیت   /   استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1399)

 108. فلسفه کانت (4) : استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 1)   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1399)

 109. اسطوره و هنر در مصر باستان   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1399)

 110. اگزیستانسیالیسم و روانکاوی   /   استاد مهدی انصاری (تابستان 1399)

 111. روایت پدیدارشناسانۀ حکمت اشراق   /   استاد میلاد نوری (تابستان 1399)

 112. تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (تابستان 1399)

 113. دورۀ انتقادی تاریخ فلسفه غرب (8) : کانت و متافیزیک؛ انقلاب یا ضد انقلاب   /    استاد محمدمهدی اردبیلی (تابستان 1399)

 114. مقدمه‌ای بر نظریۀ انتقال در روانکاوی   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1399)

 115. زندگی اجتماعی به مثابه امر هنری   /    استاد آرش حیدری (تابستان 1399)

 116. خوانش هنر از دریچۀ نظریه (فرمالیسم)   /    استاد زهرا ایرانی‌صفت (تابستان 1399)

 117. فلسفۀ هنر پس از دلوز و گتاری   /    استاد مهدی رفیع (تابستان 1399)

 118. تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (4) : از سبک نئوکلاسیک تا تحولات دنیای مدرن   /    استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر (پاییز 1399)

 119. لحظه ماکیاولین؛ سپیده‌دمان فلسفۀ مقاومت   /    استاد فؤاد حبیبی (پاییز 1399)

 120. روش‌شناسی در نقد هنری   /    استاد فؤاد نجم‌الدین (پاییز 1399)

 121. اسطوره و هنر در یونان باستان   /    استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (پاییز 1399)

 122. فلسفه کانت (5) : استنتاج استعلایی در نقد عقل محض (ویراست 2)   /    استاد امیر مازیار (پاییز 1399)

 123. حکمت صدرایی در زمانه‌ای غیرصدرایی   /    استاد میلاد نوری (پاییز 1399)

 124. شیزوکاوی و روانکاوی؛ خوانش سه بوم‌شناسی فلیکس گتاری   /   استاد مهدی رفیع (پاییز 1399)

 125. مقدمه‌ای بر نظریۀ تکرار در روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (پاییز 1399)

 126. کارگاه تحلیلی سینما و اسطوره‌ها   /   استاد امیررضا نوری پرتو (پاییز 1399)

 127. مردم و سیاست؛ پرسش از سوژۀ سیاسی   /   استاد احمدرضا آزمون (پاییز 1399)

 128. هنر همچون یک نیرو   /   استاد آرش حیدری (پاییز 1399)

 129. ژرارژنت و تراروایت   /    استاد بهمن نامورمطلق (پاییز 1399)

 130. لحظه ماکیاولین   /   استاد فؤاد حبیبی (زمستان 1399)

 131. تراروایت   /   استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1399)

 132. اسطوره و هنر در روم باستان   /   استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق (زمستان 1399)

 133. فلسفه کانت (6) : شماتیسم (شاکله‌سازی) در نقد عقل محض   /    استاد امیر مازیار (زمستان 1399)

 134. گامبریچ از زبان گامبریچ   /    استاد فؤاد نجم‌الدین (زمستان 1399)

 135. شناخت و تحلیل تراژدی‌های یونان باستان   /    استاد عطالله کوپال (زمستان 1399)

 136. هنر و جهان‌های ممکن   /    استاد مسعود علیا (زمستان 1399)

 137. کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی   /    استاد محسن مرآثی (زمستان 1399)

 138. مقدمه‌ای بر فرضیه ناخودآگاه فرویدی – لاکانی   /    استاد کامران لامعی (زمستان 1399)

 139. تفسیر ایدئالیسم استعلایی و دفاع از آن؛ واژگونی هستی شناسی سنتی   /   استاد علی سهرابی (زمستان 1399)

 140. بدن و تجربۀ زیبایی‌شناختی: روایتی پدیدارشناسانه   /   استاد مسعود علیا (بهار 1400)

 141. بازخوانی فلسفه هگل (1) : پیشاپدیدارشناسی؛ میان سیاست و ایمان   /   استاد میثم سفیدخوش (بهار 1400)

 142. برایسن از زبان برایسن (مطالعۀ 4 متن برگزیده از آثار نورمن برایسن)   /   استاد فؤاد نجم‌الدین (بهار 1400)

 143. فلسفه کانت (7) : اصول فاهمۀ محض   /    استاد امیر مازیار (بهار 1400)

 144. تجزیه و تحلیل نمایشنامه (آثار شکسپیر)   /    استاد عطاالله کوپال (بهار 1400)

 145. لاکان و گتاری؛ ملاقات انقلابی و روانکاوی   /    استاد شهریار وقفی‌پور (بهار 1400)

 146. نشانه‌شناسی مقدماتی   /    استاد نیلوفر آقاابراهیمی (بهار 1400)

 147. کارگاه تخصصی و عملی دیالوگ‌نویسی برای فیلمنامه و نمایشنامه   /    استاد امیررضا نوری‌پرتو (بهار 1400)

 148. هنر اجتماعی؛ دربارۀ حساسیت‌های اجتماعی هنرمند   /   استاد محمدرضا مریدی (بهار 1400)

 149. سیر تحول چهره‌نگاری در هنر غرب   /   استاد فربد مرشدزاده (بهار 1400)

 150. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (1) : بارتلبی محرر، مرگ ایوان ایلیچ، مسخ   /   استاد رضا صمیم (بهار 1400)

 151. زیبایی‌شناسی فرگشتی   /   استاد سید شاهین محسنی (بهار 1400)

 152. پدیدارشناسی هنر؛ مؤلفه‌ها و افق‌ها   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1400)

 153. بازخوانی فلسفه هگل (2) : پدیدارشناسی روح؛ گام‌های آگاهی، خودآگاهی و خرد   /   استاد میثم سفیدخوش(تابستان 1400)

 154. خوانشی دیگر از شهریار ماکیاولی   /   استاد فؤاد حبیبی (تابستان 1400)

 155. برهان اتاق‌چینی و منتقدانش   /   استاد کاوه بهبهانی (تابستان 1400)

 156. زمان روایی و تراروایی   /    استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1400)

 157. فلسفۀ کانت (8) : جوهر و علت در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1400)

 158. جستجوی خِرد زندگی در زندگی خردمندان جهان (یونان باستان)   /   استاد مسعود زنجانی (تابستان 1400)

 159. هنر و روایت در فلسفۀ هانا آرنت   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1400)

 160. دلوز و گتاری؛ زبان، بدن و رخدادهای جسمانی   /    استاد شهریار وقفی‌پور (تابستان 1400)

 161. فلسفۀ موسیقی با تئودور آدورنو   /    استاد پوریا رمضانیان (تابستان 1400)

 162. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (1)   /    استاد حسینعلی نوذری (تابستان 1400)

 163. هنر غیر رسمی و غیر رسمی ‌سازی هنر   /    استاد پوریا جهانشاد (تابستان 1400)

 164. مقدمه‌ای بر منطق دال‌ها در روانکاوی   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1400)

 165. زیبایی‌شناسی، تکرار و فرم   /   استاد آرش حیدری (تابستان 1400)

 166. سیاست‌های هنر و نهادهای هنر   /   استاد محمدرضا مریدی (تابستان 1400)

 167. مستر کلاس «لحن در ترجمه»    /   استاد شیوا مقانلو (تابستان 1400)

 168. فیلم به روایت سینما   /   استاد محمد هاشمی (تابستان 1400)

 169. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (2) : دربارۀ وجوه رهایی‌بخش رمان رئالیستی و تئاتر اپیک   /   استاد رضا صمیم (تابستان 1400)

 170. درآمدی بر تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی معاصر ایران؛ ادبیات در روزگار تجددگرایی پیش از مشروطه   /    استاد محمدامین عندلیبی (تابستان 1400)

 171. درآمدی بر پدیدارشناسی شعر   /   استاد مسعود علیا (پاییز 1400)

 172. فلسفۀ کانت (9) : اصول موضوعه تفکر تجربی در فلسفۀ کانت    /    استاد امیر مازیار (پاییز 1400)

 173. نقد زیست محیطی   /    استاد هلیا دارابی (پاییز 1400)

 174. شناخت و تحلیل آثار آریستوفان، کهن‌ترین کمدی‌نویس جهان   /    استاد عطالله کوپال (پاییز 1400)

 175. هرمنوتیک من؛ گفتارهایی در باب امر شخصی، حقیقت و سعادت   /   استاد میلاد نوری (پاییز 1400)

 176. تحلیل گفتمان؛ فلسفه و اصول   /   استاد نیلوفر آقاابراهیمی (پاییز 1400)

 177. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (2)   /   استاد حسینعلی نوذری (پاییز 1400)

 178. مقدمه‌ای بر گراف تمنا   /    استاد کامران لامعی (پاییز 1400)

 179. جامعه‌شناسی مشروطه ایران   /    استاد نیما شجاعی (پاییز 1400)

 180. لذت به کار چه کسانی می‌آید؟ (لنین و فروید؛ ملاقاتی مفقوده)   /   استاد شهریار وقفی‌پور (پاییز 1400)

 181. زبان و معنای شعر نزد هایدگر متأخر   /   استاد هانی اشرفی (پاییز 1400)

 182. بازخوانی فلسفه هگل (3) : پدیدارشناسی روح؛ از علم تا جامعه   /   استاد میثم سفیدخوش (پاییز 1400)

 183. درسگفتارهایی در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (3) : انقلاب در ایماژها؛ از بوکاچوی ادیب تا کاراواجوی نقاش   /    استاد رضا صمیم (پاییز 1400)

 184. درآمدی بر تاریخ ادبیات داستانی و نمایشی معاصر ایران؛ ادبیات در روزگار مشروطه   /    استاد محمدامین عندلیبی (پاییز 1400)

 185. فلسفۀ کانت (10) : نومن و فنومن (شیء فی‌نفسه و پدیدار) در فلسفۀ کانت   /   استاد امیر مازیار (زمستان 1400)

 186. نمایشنامه‌نویسان معاصر آمریکا (بعد از جنگ جهانی دوم)    /    استاد عطالله کوپال (زمستان 1400)

 187. فلسفۀ فیلم (1) : مراد از فلسفۀ فیلم   /    استاد محسن کرمی (زمستان 1400)

 188. سطوح لاکانی در تجربه تحلیلی   /   استاد کامران لامعی (زمستان 1400)

 189. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (3)   /   استاد حسینعلی نوذری (زمستان 1400)

 190. جزء‌نگری یا خاص‌بودگی (نکاتی روش‌شناختی پیرامون پژوهش در حوزۀ هنر)   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1400)

 191. کانت با ساد؛ و دیگر زوج‌های ایدئال   /    استاد شهریار وقفی‌پور (زمستان 1400)

 192. بازخوانی فلسفه هگل (4) : پدیدارشناسی روح؛ از خانواده تا دولت   /    استاد میثم سفیدخوش (زمستان 1400)

 193. زمان و روایت؛ دیرش   /   استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1400)

 194. دوره اسطوره‌شناسی (1) : روش و آفرینش   /   استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، محمد جعفری دهقی، بهمن نامورمطلق (زمستان 1400)

 195. فلسفۀ کانت (11) : دیالکتیک استعلایی (مفهوم عقل نزد کانت)    /   استاد امیر مازیار (بهار 1401)

 196. جامعه‌شناسی تطبیقی هنر مدرن و معاصر سرزمین‌های اسلامی   /   استاد محمدرضا مریدی (بهار 1401)

 197. فلسفۀ فیلم (2) : مسائل عمدۀ فیلم   /   استاد محسن کرمی (بهار 1401)

 198. کارگاه روش تحلیل آثار هنری؛ رویکرد نشانه‌معناشناختی   /   استاد حمیدرضا شعیری (بهار 1401)

 199. نظریۀ اجتماعی، هنر و سیاست (4)   /   استاد حسینعلی نوذری (بهار 1401)

 200. بازخوانی فلسفه هگل (5) : پدیدارشناسی روح؛ هنر، دین و دانستن مطلق   /   استاد میثم سفیدخوش (بهار 1401)

 201. ادیسۀ اروس؛ کارگاه متن‌خوانی «مهمانی» افلاطون   /   استاد مسعود علیا (بهار 1401)

 202. “زیبا دشوار است”: متن‌خوانی هیپیاس بزرگ    /   استاد مسعود علیا (تابستان 1401)

 203. دوره اسطوره‌شناسی (2) : نگرش و کنش   /    استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، علی عباسی، بهمن نامورمطلق (تابستان 1401)

 204. پدیدارشناسی لمس در تجربۀ زیبایی‌شناختی   /   استاد مسعود علیا (تابستان 1401)

 205. فلسفۀ موسیقی؛ مسائل بنیادین   /   استاد سید شاهین محسنی (تابستان 1401)

 206. درآمدی بر فهم علم منطق هگل   /   استاد سید مسعود حسینی (تابستان 1401)

 207. فلسفۀ کانت (12) : نقد کانت بر نفس‌شناسی متافیزیکی   /    استاد امیر مازیار (تابستان 1401)

 208. خوانش اخلاق ارسطو؛ تمهیدات   /    استاد میلاد نوری (تابستان 1401)

 209. روانکاوی و علم   /    استاد کامران لامعی (تابستان 1401)

 210. فلسفۀ فیلم (3) : فیلم به مثابه هنر   /    استاد محسن کرمی (تابستان 1401)

 211. کارگاه بیش‌متنیت   /    استاد بهمن نامورمطلق (تابستان 1401)

 212. رویکردهای نظری به هنر؛ درآمدی بر رویکردهای نظری به هنر    /    استادان کامبیز موسوی‌اقدم، هلیا دارابی (تابستان 1401)

 213. رویکردهای نظری به هنر؛ فرمالیسم   /   استادان حمید سوری، هلیا دارابی (تابستان 1401)

 214. رویکردهای نظری به هنر؛ شمایل‌شناسی   /    استاد امیر نصری (تابستان 1401)

 215. رویکردهای نظری به هنر؛ اسطوره‌شناسی   /    استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق (تابستان 1401)

 216. رویکردهای نظری به هنر؛ مارکسیسم   /   استاد سعید اسدی (تابستان 1401)

 217. رویکردهای نظری به هنر؛ تحلیل گفتمان   /    استاد مهدی انصاری (تابستان 1401)

 218. رویکردهای نظری به هنر؛ هرمنوتیک   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1401)

 219. رویکردهای نظری به هنر؛ روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (تابستان 1401)

 220. رویکردهای نظری به هنر؛ فمینیسم   /   استادان هلیا دارابی، هلیا همدانی (تابستان 1401)

 221. رویکردهای نظری به هنر؛ رویکرد پسااستعماری   /    استاد کامبیز موسوی‌اقدم (پاییز 1401)

 222. رویکردهای نظری به هنر؛ نشانه‌معناشناسی    /    استاد حمیدرضا شعیری (پاییز 1401)

 223. رویکردهای نظری به هنر؛ پدیدارشناسی    /     استاد مسعود علیا (پاییز 1401)

 224. مطالعات میان‌رشته‌ای هنر غرب    /    استاد جواد علیمحمدی (زمستان 1401)

 225. سوژۀ انقلاب در آینۀ جامعه‌شناسی هنر و ادبیات   /     استاد نیما شجاعی (زمستان 1401)

 226. قرائت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل (1)   /    استاد مسعود حسینی (زمستان 1401)

 227. فلسفۀ کانت (13) : تعارضات عقل محض نزد کانت   /     استاد امیر مازیار (زمستان 1401)

 228. خوانش اخلاق ارسطو؛ خوبی‌های اخلاقی   /   استاد میلاد نوری (زمستان 1401)

 229. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه   /   استاد عطالله کوپال (زمستان 1401)

 230. اضطراب   /    استاد کامران لامعی (زمستان 1401)

 231. فلسفۀ فیلم (4) : روایت در فیلم    /    استاد محسن کرمی (زمستان 1401)

 232. کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی هنر   /    استاد محسن مرآثی (زمستان 1401)

 233. گونه‌های بیش‌متنی   /    استاد بهمن نامورمطلق (زمستان 1401)

 234. پدیدارشناسی عمل به روایت آرنت   /    استاد مسعود علیا (زمستان 1401)

 235. دوره اسطوره‌شناسی (3) : رویکرد و کارکرد   /   استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، علی عباسی، بهمن نامورمطلق (زمستان 1401)

 236. هنر، زیبایی شناسی و مسئله رهایی   /   استاد آرش حیدری (بهار 1402)

 237. هنر قاجار و پهلوی؛ به نگری و بازنگری   /   استاد علی اصغر میرزایی مهر (بهار 1402)

 238. شرح نقد عقل محض کانت (حل تعارضات جهان‌شناختی عقل محض)   /   استاد امیر مازیار (بهار 1402)

 239. مَتِم های روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (بهار 1402)

 240. رمان در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا   /   استاد محمد راغب (بهار 1402)

 241. فلسفه تاریکی (معرفی هستی شناسی ابژه محور)   /   استاد عرفان غیاثی (بهار 1402)

 242. چگونه یک طرح پژوهش بنویسیم؟ (مقایسه جنبش‌های روش شناختی)   /   استاد غلامحسین حبیبی (بهار 1402)

 243. کارگاه تجزیه و تحلیل نمایشنامه (یاسمینا رضا)   /   استاد عطالله کوپال (بهار 1402)

 244. تفسیر گفتار، تاریخ و حقیقت در اندیشه فوکو ازطریق گشتی زبانی   /   استاد ابراهیم صفابخش (بهار 1402)

 245. دیدن و نگاه کردن: گفتاری درباره مسئله تماشا و تماشاگری   /   استاد آرش حیدری (تابستان 1402)

 246. هویت ملی و هنرهای تجسمی عصرپهلوی   /   استاد کیوان موسوی اقدم (تابستان 1402)

 247. بی فرمی، فیگوراسیون، سیاست (ژرژ باتای و تاریخ هنر)   /   استاد رامین اعلایی (تابستان 1402)

 248. جستارنویسی: تمرین نوشتن   /   استاد بهارک محمودی (تابستان 1402)

 249. شرح نقد عقل محض کانت (حل تعارضات جهان شناختی عقل محض 2)   /   استاد امیر مازیار (تابستان 1402)

 250. تاریخ هنر مدرن ایران   /   استاد فرشید پارسی کیا (تابستان 1402)

 251. سمپوزیوم عشق و روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (تابستان 1402)

 252. کارگاه مردم‌نگاری   /   استاد جبار رحمانی (تابستان 1402)

 253. مطالعات انتقادی زندگی روزمره   /   استاد رضا صائمی (تابستان 1402)

 254. نقدنویسی برای تئاتر و سینما   /   استاد منوچهر اکبرلو (تابستان 1402)

 255. خوانش انتقادی نئولیبرالیسم   /   استاد احسان فرزانه (تابستان 1402)

 256. پژوهش کیفی   /   استاد غلامحسین حبیبی (تابستان 1402)

 257. فلسفه اخلاق فمینیستی  (اخلاق پرواداری)   /   مریم نصر اصفهانی (تابستان 1402)

 258. رانسیر و توزیع امر محسوس   /   استاد فرهاد اکبرزاده (تابستان 1402)

 259. نقد روانشناسی   /   استاد روژان مظفری (تابستان 1402)

 260. نوشتن در هنر   /   زروان روحبخشان (تابستان 1402)

 261. مغز و زیبایی (درآمدی بر نوروبیولوژی هنر و ادراک زیبایی‌شناختی)   /   استاد کامران پاکنژاد (تابستان 1402)

 262. از رتوریکِ ارسطو تا پاسیون‌های‌باخ (اشاراتی به نقشِ گفتارگانِ «موسیکا پُئتیکا» و «مدرسه‌ی لاتینی» در تحققِ راویِ کبیر)   /   استاد پوریا رمضانیان (تابستان 1402)

 263. انسان، هستی و سرنوشت؛ سه ­گفتار درباب آنتیگونه   /   استاد میلاد نوری (تابستان 1402)

 264. گل های مرداب (کند و کاو جامعه شناسانه بازار هنر در ایران امروز)   /   استاد محمدرضا مریدی (تابستان 1402)

 265. انسان مسأله گون؛ تأملی پیرامون آراء گابریل مارسل   /   استاد مهدی انصاری (تابستان 1402)

 266. دوره اسطوره‌شناسی (4) : اسطوره  زندگی   /    استادان ژاله آموزگار،  ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، مهرک علی صابونچی، بهمن نامورمطلق, علی عباسی، شروین وکیلی (تابستان 1402)

 267. مطالعات قاجار پژوهی   /   استاد جواد علیمحمدی (پاییز 1402)

 268. تکامل فرهنگ (آشنایی با دانش ممتیک و کاربردهای آن در مطالعات فرهنگی و هنری)   /   استاد کامران پاکنژاد (پاییز 1402)

 269. نقد کانت بر خداشناسی متافیزیکی و دلایل وجود خدا   /   استاد امیر مازیار (پاییز 1402)

 270. منطق فانتزی در روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (پاییز 1402)

 271. آلفرد نورث وایتهد: فلسفه فرایندگرا   /   پروفسور ماریا رجینا بریوسکی، دستیار: شهاب الدین قناطیر (پاییز 1402)

 272. نقد ونظریه ادبی و هنری رولان بارت   /   استاد نیلوفر آقاابراهیمی (پاییز 1402)

 273. نسبت انسان و طبیعت در دائوئیسم   /   استاد حامد کاتوزی (پاییز 1402)

 274. استیمنت نویسی   /   استاد زروان روحبخشان (پاییز 1402)

 275. گفتار نیهیلیسم   /   استاد فرهاد اکبرزاده (پاییز 1402)

 276. دوره اسطوره‌شناسی (5) : اسطوره شناسی ایرانی   /    استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، مهرک علی صابونچی، بهمن نامورمطلق (پاییز 1402)

 277. مبانی نشانه شناسی   /   استادان مرضیه اطهاری نیک عزم، علی عباسی، حمیدرضا شعیری (پاییز 1402)

 278. دیدن زیبایی؛ مواجهه یا مصرف   /   استاد آرش حیدری (زمستان 1402)

 279. بررسی سیمپتوم ها در نظریه روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (زمستان 1402)

 280. درآمدی بر پدیدارشناسی مراقبه   /   استاد حامد کاتوزی (زمستان 1402)

 281. جستارنویسی در عمل   /   استاد بهارک محمودی (زمستان 1402)

 282. نوشتن در هنر   /   استاد زروان روحبخشان (زمستان 1402)

 283. فلسفه یونان (1)؛ از آغاز تا افلاطون   /   استاد سید جمال الدین میر شرف الدین (زمستان 1402)

 284. فلسفه یونان (2)؛ ارسطو و فلسفه مابعد ارسطویی   /   استاد امیر حسین ساکت (زمستان 1402)

 285. فلسفه قرون وسطی   /   استاد بهانم اکبری (زمستان 1402)

 286. فلسفه اسلامی   /   استاد امیر مازیار (زمستان 1402)

 287. دوره اسطوره‌شناسی (6) : آفرینش و شهریاری   /    استادان ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق، مهرک علی صابونچی، بهمن نامورمطلق (زمستان 1402)

 288. نشانه شناسی فرهنگی، اجتماعی و گفتمانی   /   استادان احمد پاکتچی، مرتضی بابک معبن، حمیدرضا شعیری (زمستان 1402)

 289. طبقه   /   استاد نیما شجاعی (بهار 1403)

 290. ساختار اجتماعی   /   استاد آرش حیدری (بهار 1403)

 291. کجروی   /   استاد غلامحسین حبیبی (بهار 1403)

 292. تغییر اجتماعی   /   استاد آیدین کیخایی (بهار 1403)

 293. فقر و نابرابری   /   استاد کوثر کریمی پور (بهار 1403)

 294. لاک و تجربه گرایان   /   استاد جلال پیکانی (بهار 1403)

 295. دکارت و عقل گرایان   /   استاد مصطفی شهرآئینی (بهار 1403)

 296. کانت   /   استاد امیر مازیار (بهار 1403)

 297. هگل و ایدئالیسم آلمانی   /   استاد مسعود آذرفام (بهار 1403)

 298. زبان و ادبیات پهلوی   /   استاد محمود جعفری دهقی (بهار 1403)

 299. جریان‌های روشنفکری ایرانی و هویت ملی   /   استاد کیوان موسوی اقدم (بهار 1403)

 300. نظریه بازی‌ها در روانکاوی   /   استاد کامران لامعی (بهار 1403)

 301. استیتمنت نویسی   /   استاد زروان روحبخشان (بهار 1403)

 

 

مطالب مرتبط

برای تهیه و دسترسی موضوعی به درسگفتارهایی که در فروشگاه سایت آکادمی شمسه قرار دارند،
می‌توانید به دپارتمان‌های زیر مراجعه بفرمایید.

صدا نت