مدیریت و همکاران آکادمی شمسه

مدیریت و همکاران آکادمی شمسه

 

        مدیریت آکادمی شمسه

مهدی انصاری

 

       امور هنری، گرافیک و تبلیغات

سیاوش میرزایی مهر

 

بخش انتشارات و محصولات فرهنگی

◊ ناهید صالحی

 

ثبت نام و روابط عمومی

◊ حمیده آخند نصب

◊ حنانه کیانی

 

 

      مشاوره تحصیلی

علی صابونچی

 

 طراح سایت

ارشک رجب پور

 

 

 


با کلیک بر روی عنوان های زیر به صفحه مورد نظر میانبر بزنید

اخبار | راهنمای کلاسهای آنلاین | دکتـری هنـر | برنامــه کلاس‌های آزاد | هیئت علـمی موسـسه
دپارتمان‌های آموزشی |پوسترها | مقالات | فـروشگاه محصولات فرهنگی | کارشناسی‌ارشد‌هنر