دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه

 

دپارتمان هنرهای تجسمی

برای دسترسی به جزئیات دوره و خرید فایل صوتی روی عناوین مربوطه کلیک کنید

استاد علی‌اصغر میرزایی‌مهر

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (1): از دیوارنگاری غارها تا نقاشی‌های مانویان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (2): از ورود اسلام تا حمله مغول

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (3): از ربع رشیدی تا مکتب هرات

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (4): مکتب هرات تا پایان مکتب اصفهان

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (5): از فرنگی‌سازی تا ورود مدرنیسم

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران (6): از صنایع مستظرفه تا هنر مفهومی

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (1): از دیوارنگاره‌های تمدن کَرت تا نقاشی‌های دوره گوتیک

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (2): از تخته نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (3): اوج کلاسیک تا سبک نئوکلاسیک

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (4): از سبک نئوکلاسیک تا تحولات دنیای مدرن

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (5): گوناگونی دنیای پُست مدرن

استاد زهرا ایرانی صفت

نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (1)

نقد و تحلیل آثار هنری از دریچه مکاتب (2)

استاد فربد مرشدزاده

سیر تحول چهره‌نگاری در هنر غرب

استاد امیر نصری

تفسیر هنر معاصر

تفسیر نقاشی کاراواجو

استاد فؤاد نجم‌الدین

روش‌شناسی در نقد هنری