گزارش همایش پرسش از هنر معاصر ایران – آکادمی شمسه

همایش پرسش از هنر معاصر ایران - آکادمی شمسه

گزارش همایش پرسش از هنر معاصر ایران همایش “پرسش از هنر معاصر ایران” در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 28 و 29 آبان ماه 1397، در دانشگاه هنر تهران برگزار گردید. در این همایش که با همکاری موسسه فرهنگی- هنری آکادمی شمسه، انجمن هنر اسلامی دانشگاه هنر، و معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برگزار […]

همایش پرسش از هنر معاصر ایران

همایش پرسش از هنر ایران - آکادمی شمسه - مدرسه عالی مطالعات هنر و علوم انسانی

 پرسش از هنر معاصر ایران/ اظهارنظر درباره هنر نو و معاصر ایران را می توان از نسبت این هنر با وضعیت کلی اجتماعی و فرهنگی امروز شروع کرد و سیر دگردیسی آن را تبیین نمود. امروزه، هنرمند ایرانی با مسأله جهانی شدن و رقابت های شدید در عرصه دنیای هنر مواجه است و تحلیل این […]