زمان روایی و تراروایی

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/05/15
تاریخ شروع
1400/05/17
استاد
دکتر بهمن نامور مطلق

زمان روایی و تراروایی

(دپارتمان نشانه شناسی آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر بهمن نامور مطلق

زمان یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که انسان با آن سر و کار دارد. در واقع، خلق مفهوم زمان از بزرگترین ابداعات انسان بود و به واسطه آن است که “انسان زمان‌مند” به عنوان یکی از تجلیات “انسان خردمند” در کنار ” انسان داستان سرا” خود را از دیگر موجودات متمایز نمود. اما انسان نه یک زبلکه .زمان­‌های گوناگونی را متصور شد: زمان خطی، زمان اسطوره­‌ایی، زمان روایی.

زمان روایی به همراه وجه و صدا، سه عنصر اساسی روایت و روایت شناسی محسوب می‌­گردند. عنصر زمان دارای گونه­‌هایی است که توسط برخی از روایت شناسان مانند ژرارژنت به سه گونه اصلی دسته بندی شده است: نظم یا چینش، دیرش یا کشش و بسامد یا تکرار. هر یک از این گونه های زمانی خود زیر گونه هایی دارند که روایت از آن­ ها بهره می‌­برد. همچنین با دگرگونی و تغییر همین گونه ها و زیر گونه ­هاست که از پیش ­متن‌­ها می­‌توان بیش متن­‌های بیشماری خلق نمود.

این کارگاه به بررسی زمان در روایت و تراروایت می­‌پردازد و بر روی سه گونه اصلی و زیرگونه­‌های آن­ها و تراگونی­‌ها از پیش متن به بیش متن تاکید می‌­ورزد.