تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (ترم دوم)

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/09/11
تاریخ شروع
1400/09/13
استاد
دکتر علی اصغر میرزایی مهر

تاریخ تحلیلی نقاشی غرب (ترم دوم) /

مدرس : دکتر علی اصغر میرزایی‌مهر

( دپارتمان هنرهای تجسمی آکادمی شمسه )

ترم اول: از دیوارنگاره‌های تمدن کرت تا نقاشی‌های دوران گوتیک

ترم دوم: از تخته نگاره‌های گوتیک تا گسترۀ سبک کلاسیک

ترم سوم: از منریسم تا پایان باروک

ترم چهارم: از روکوکو تا پایان رئالیسم

ترم پنجم: از امپرسیونیسم تا پست مدرنیسم

ترم ششم: گوناگونی دنیای پست مدرن