هرمنوتیکِ «من» :گفتارهایی درباب امرِ شخصی، حقیقت و سعادت

450,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
00/08/22
تاریخ شروع
00/08/24
استاد
دکتر میلاد نوری

هرمنوتیکِ «من» :گفتارهایی درباب امرِ شخصی، حقیقت و سعادت

( دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه )

مدرس : دکتر میلاد نوری

«من» هست؛ زندگی می‌‌کند، می‌‌بالد، می‌‌اندیشد و می‌‌میرد. هر «من» نسبت‌‌های جزئی و غیرقابل‌‌اشتراکی دارد که در احساسات، ادراکات، عواطف و هیجانات منحصربه‌‌فرد جلوه‌‌ می‌‌کنند. اگرچه این امور شخصی با مفاهیم عام و کلی طبقه‌‌بندی و بیان می‌‌شوند، اما این مفاهیم را به ساحت انحصار و تکینگی آن‌‌ امور راه نیست. تنانگی «من»، نسبت‌‌های «من»، جایگاهِ «من»، علاقه‌‌های «من»، بستگی‌‌های «من»، دلنگرانی‌‌های «من» و … منحصر در هستی تکین «من»‌‌اند؛ حتی فلسفه که مفهومی‌‌ترین و عام‌‌ترین نوع معرفت است، نهایتا در تحقق عینی‌‌اش به یک «شخص»، به یک «من» نسبت داده می‌‌شود: فلسفۀ «من».

تاریخِ تفکر پُر است از تشویق به فراروی از امر شخصی برای رسیدن به «حقیقت»، و «حقیقت» بمثابه شرطِ امکانِ «سعادت» معرفی می‌‌شود؛ درحالی‌‌که سعادت‌‌مندی نیز امری است مربوط به یک «من» و نهایتا به «شخص» تعلق می‌‌گیرد. به‌‌این‌‌ترتیب، پیوندِ دیالکتیکی هست میان اندیشۀ مفهومی به «حقیقت» و دریافتِ «شخصی» آن؛ میانِ هم‌‌سخنی درباب «سعادت» و این احساسِ تکین که «من سعادت‌‌مندم». هرمنوتیک «من»، تلاشی است برای تحلیل نسبتِ مفهوم با مصداق، نسبتِ امر شخصی با حقیقت، نسبتِ «من» با «سعادت‌‌». این درسگفتار در ده جلسه به تأمل درباب ده موضوع مرتبط می‌‌پردازد.

جلسه اول: درباب احساس و اندیشه

جلسه دوم: درباب عشق و عقل

جلسه سوم: درباب انحصار و مشارکت

جلسه چهارم: درباب دانش شخصی

جلسه پنجم: درباب زیست‌‌جهان

جلسه ششم: درباب تنانگی و جنسیت

جلسه هفتم: درباب زندگی و مرگ

جلسه هشتم: درباب فیلسوف و پیامبر

جلسه نهم: درباب ایمان و الحاد

جلسه دهم: درباب سعادت و نجات.