شرح نقد عقل محض کانت(حل تعارضات جهان شناختی عقل محض)

720,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1402/02/15
تاریخ شروع
1402/02/17
استاد
دکتر امیر مازیار

حل تعارضات جهان‌شناختی عقل محض (مقدمات بحث)

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

A 462-515

B490-544

کانت پس از اینکه نشان داد  عقل محض در پرداختن به اصول مسایل جهان‌شناختی متافیزیکی گرفتار تعارض‌های اساسی است ، بیان می‌دارد که نمی‌توان عقل را در این حال تعارض رها کرد و لازم است عقل بر این تعارض‌ها غلبه کند . از منظر کانت پذیرش ایدئالیسم استعلایی  و لوازم آن راه فروگشودن این تعارض‌ها است. کانت پیش از گشودن خود تعارضات این مقدمات لازم و کلی را توضیح می‌دهد. در این دوره متن این بخش از کتاب نقد عقل محض خوانده و شرح داده می‌شود.

متن مبنا : سنجش خرد ناب ترجمه ادیب‌سلطانی

* پی نوشت :
عکس استفاده شده در پوستر اثر سرکار خانم زهره فاطمی است.
صفحه ایشان در اینستاگرام