تعارضات عقل محض نزد کانت

480,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/11/07
تاریخ شروع
1401/11/09
استاد
دکتر امیر مازیار

تعارضات عقل محض نزد کانت

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

مدرس : دکتر امیر مازیار

A406/B433_A460_B489

کانت در بخش دیالکتیک کتاب نقد عقل محض می‌خواهد نشان دهد که کاربرد عقل فراتر از محدوده تجربه ، منجر به دانشی معتبر نمی‌شود و به همین دلیل متافیزیک باطل است. او کل قلمرو متافیزیک سنتی را به سه حوزه نفس‌شناسی، جهان‌شناسی و خداشناسی تقسیم می‌کند و  نشان می‌دهد که مفاهیم و استدلال‌های عمده مطرح در این حوزه‌ها معتبر نیستند.

بخش تعارضات ، یا آنتی‌نومی‌ها : قضایای جدلی‌الطرفین، به جهان‌شناسی متافیزیکی اختصاص دارد و در آن کانت نشان می‌دهد که عقل در پاسخ به پرسش‌های جهان‌شناختی گرفتار جدل می‌شود یعنی می‌تواند به سود پاسخ‌های نقیض با هم استدلال کند یا هر دو پاسخ نقیض را رد کند. کانت در انتهای این بخش راه خروج از این سرگردانی عقل را نیز نشان می‌دهد.در این دوره این تعارضات  بر اساس متن کتاب نقد عقل محض شرح داده می‌شوند.