جوهر و علت در فلسفه کانت

360,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/04/11
تاریخ شروع
1400/04/13
استاد
دکتر امیر مازیار

جوهر و علت در فلسفه کانت /

متن خوانی نقد عقل محض کانت

مدرس : دکتر امیر مازیار

کانت در شرح اصول پیشینی فهم ما در بخش مهم ” تشابهات تجربه” در کتاب نقد عقل محض به شرح مفاهیم جوهر-عرض و علت- معلول می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ذهن ما نه بر اساس داده‌های تجربی بر گرفته از عالم خارج بلکه بر اساس ساختار پیشینی قوای شناختی احکامی را در باب جهان صادق و حاکم می‌داند که مبتنی بر جوهریت اشیاء و فرض وجود روابط علی میان آنهاست.این دو مفهوم از مهمترین و چالش ‌برانگیزترین مفاهیم فلسفی هستند و عرصه اصلی نزاع عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان را شکل می‌دهند. به همین دلیل بخش تشابهات تجربه و بحث علیت در آن بسیار محل توجه شارحان و منتقدان کانت بوده‌است.در این دوره متن بحث جوهریت و علیت در بخش تشابهات تجربه کتاب نقد عقل محض خوانده و شرح داده می‌شود.