پدیدارشناسی روح: گام­‌های آگاهی، خودآگاهی و خرد

300,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1400/04/24
تاریخ شروع
1400/04/26
استاد
دکتر میثم سفیدخوش

بازخوانی فلسفۀ هگل؛ دوره­­ء دوم

پدیدارشناسی روح: گام­‌های آگاهی، خودآگاهی و خرد

(دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه)

مدرس : دکتر میثم سفید خوش

ترم نخست : هگلِ پیشاپدیدارشناسی: میان سیاست و ایمان

ترم دوم: پدیدارشناسی روح: گام­‌های آگاهی، خودآگاهی و خرد

پدیدارشناسی روح (Phänomenologie des Geistes) چگونه دانشی است؟ عمارتی الهیاتی است؟ نظامی شناخت­ شناسانه است؟ نوعی فلسفه­‌ی سیاسی­ ـ ­اجتماعی؟ چهارچوبی منطقی متافیزیکی برای فلسفه؟ رمانی تعلیمی؟ یا دانش­نامه­‌ای مرکب از همه­‌ اینهاست؟. راستی، برای همه­‌ی این پاسخ­ها شواهدی هست که شارحانی را مجاب کرده تا با آن به تفسیر چیزی به نام ساختمان پدیدارشناسی اقدام کنند.

ولی احتمالاً استعاره­‌ی “ساختمان” و “بنا” برای فهم نگرش تاریخی هگل در تکوین یک دانش چندان مناسب نباشد. نحو اندیشیدن هگل اینگونه نیست که بنیادهایی بگذارد و روی آنها دیوار و سقفی بگذارد. ماجرا ماجرای یک رشد است که در آن گام­‌هایی، هر یک به اندازه‌­ی دیگری مهم، برداشته می­‌شود و نخستین روشنایی­‌ها و اطمینان­‌ها تنها با زدودن اطمینان­‌های خام اولیه و تنها در پایان هر گام حاصل می‌­شوند ولی بی­‌درنگ همان­‌ها نیروی حرکتی دوباره و گامی نو می­‌شوند.

ازآنجاکه تنها از راه جستجوی این فرایندِ رشد است که من و شمای جستجوگر هم رشد می­‌کنیم نباید از الگوهای هندسی ساده برای فهم و بیان آن استفاده کنیم. ما در خوانش پدیدارشناسی روح به این ترتیب ابتدا پیش­گفتار(Vorrede) را رها می‌­کنیم تا در آخر بدان بازگردیم. ما با درآمد (Einleitung) آغاز می­‌کنیم و سپس گام به گام از آگاهی(Bewusstsein) با طنین شناخت‌­شناسانه‌­اش تا خودآگاهی (Selbstbewusstsein) با طنین سیاسی اجتماعی ­اش و از آنجا تا خرد (Vernunft) با طنین علم ­شناسانه‌­اش را تجربه می­‌کنیم.

در همین سه گام نخستین بزرگ­ترین دشواری آشکار می­‌شود: پدیدارشناسی روح با این تجارب همه‌­سویه، که یادآور تجارب همه نوع آگاهی­ واقعی و زنده­ است، چگونه دانشی است؟

ترم سوم: پدیدارشناسی روح: گام روح (جامعه و فرهنگ)

ترم چهارم: پدیدارشناسی روح: هنر، دین و دانستنِ مطلق

ترم پنجم: هگلِ پساپدیدارشناسی : پروژۀ دانشنامه، تاریخ اندیشه­‌ها و فلسفۀ حق