تفسیر گفتار، تاریخ و حقیقت در اندیشه فوکو از طریق گشتی زبانی

960,000 تومان

مهلت ثبت‌نام
1401/03/07
تاریخ شروع
1401/03/09
استاد
دکتر ابراهیم صفابخش

تفسیر گفتار، تاریخ و حقیقت در اندیشه فوکو از خلال گشتی زبانی

دپارتمان فلسفه آکادمی شمسه

 

مدرس : ابراهیم صفابخش

 

درین دوره با تکیه برعمدتاً آثار دهه شصت فوکو یعنی تاریخ جنون، نظم اشیاء و دیرینه شناسی دانش سه مقوله بنیادی، یعنی گفتار، تاریخ و حقیقت در اندیشۀ فوکو تفسیر می‌شود.